Dette krysset mellom Garderveien og Gamle Fetvei har en veldig ugunstig utforming. Begge vegene går i fall inn mot krysset. Problemene blir løst når Garderveien flyttes langt vekk.
Dette krysset mellom Garderveien og Gamle Fetvei har en veldig ugunstig utforming. Begge vegene går i fall inn mot krysset. Problemene blir løst når Garderveien flyttes langt vekk. (Foto: Anders Haakonsen)

Askim Entreprenør lavest på ny fylkesveg i Fet

Med et tilbud på 110 millioner kroner, ligger Askim Entreprenør lavest blant ni tilbydere på byggingen av ny fylkesveg 270 Garderveien.

 

Slik ser lista med tilbydere ut:

  • Askim Entreprenør med en tilbudssum på 110.183.718,- pluss moms
  • Huser Entreprenør AS med en tilbudssum på 116.783.673,- pluss moms.
  • Isachsen med en tilbudssum på 120.432.490,- pluss moms.
  • Anlegg Øst med en tilbudssum på 120.871.691,- pluss moms.
  • HAB Construction/Contexo med en tilbudssum på 137.948.164,13 pluss moms
  • Peab med en tilbudssum på 139.649.688,60 pluss moms.
  • Nordby Maskin med en tilbudssum på 142.534.147,36 pluss moms
  • JR Anlegg med en tilbudssum på 145.078.416,50 pluss moms.
  • NCC med en tilbudssum på 155.687.561,09 pluss moms.

Den nye fylkesvegen i Fet kommune blir på tilsammen 1,3 kilometer tofeltsveg mellom Støvin gård og Fetsund sentrum. I tillegg skal det bygges rundkjøring i krysset mellom Garderveien og Garderåsveien og i krysset mellom Garderveien og Faldalsveien, samt flere større og mindre kryss. Tilsammen 2,1 kilometer med gang- og sykkelveger skal på plass, samt 150 meter med fortau.

Den noe høye prisen forteller at det er omfattende arbeider som skal gjøres, blant annet å legge omm vann- g avløpsledninger, samt etablere et nytt overvannsystem.

Utbyggingen av fylkesveg 279 Garderveien gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune og finansieres med midler fra Oslopakke 3. Formålet med utbyggingen er å bedre tilgjengeligheten til Fetsund sentrum, bedre forholdene for kollektivtransporten og gående og syklende. Utbyggingen vil også bedre trafikksikkerheten i området.

Arbeidene er ventet å starte opp tidlig i 2018 og skal være sluttført i 2020.

Forsiden akkurat nå