Enorm interesse for fylkesveikontrakt på Hedemarken - Dobloug kan kapre den
(Illustrasjonsfoto: Mahlers)

Enorm interesse for fylkesveikontrakt på Hedemarken - Dobloug kan kapre den

Hele ni entreprenører har gitt pris på kontrakten for Nordre Hedemarken.

Innlandet fylkes nye driftskontrakt 3401 Nordre Hedmarken 2022-2028 hadde tilbudsfrist i dag.

Hele ni entreprenører har gitt pristilbud, og lavest - med ikke så veldig stor margin til nestemann - er lokale Dobloug Entreprenør.

Hamar-firmaet Dobloug har fra før fylkesveikontrakten for søndre Hedemarken. Entreprenøren kan dermed ende opp med veidriften for fylkesveiene på hele Hedemarken. 

Slik ser de ni pristilbudene ut:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Dobloug Entreprenør 216.633.242
Entreprenør Kjetil Walle 218.489.950
Anlegg Innlandet 247.449.500
Mesta 263.665.530
Nortransport 266.571.332
Veidekke Industri 274.063.066
Gjermundshaug Anlegg 274.432.808
Vaktmesterkompaniet 298.298.298
Risa 372.111.000

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Her handler det om fylkesveiene i kun to kommuner – Hamar og Ringsaker – men i hvert fall Ringsaker kommune er såvidt stor etter østnorske forhold at det blir mange kilometer vei likevel. Veinettet i oppdraget er på vel 550 kilometer vei totalt, hvorav snaue 30 kilometer er gang- og sykkelvei. ÅDT er på 12.200 på det meste.

Les også

Forsiden akkurat nå