Innlandet trenger å brøyte veiene på nordre Hedemarken
(Illustrasjonsfoto: Mahlers)

Innlandet trenger å brøyte veiene på nordre Hedemarken

Ny seksårig driftskontrakt som er rundt 550 kilometer lang.

Innlandet fylke har lyst ut driftskontrakten som heter 3401 Nordre Hedmarken 2022-2028.

De forskjellige fargene på veinettet indikerer de forskjellige rodene i kontrakten. Illustrasjon: Vegkart/Statens vegvesen

Her handler det om fylkesveiene i kun to kommuner – Hamar og Ringsaker – men i hvert fall Ringsaker kommune er såvidt stor etter østnorske forhold at det blir mange kilometer vei likevel.

Veinettet i oppdraget er på vel 550 kilometer vei totalt, hvorav snaue 30 kilometer er gang- og sykkelvei. ÅDT er på 12.200 på det meste.

Kontrakten gjelder fra høsten 2022 til høsten 2028, og byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Innlandet fylke holder tilbudskonferanse 8. desember. Frist for å inngi tilbud på oppdraget er 12. januar.

Les også

Forsiden akkurat nå