I den justerte traseen er innslagspunktet for tunnelen flyttet nærmere sjøen enn på denne illustrasjonen. Under fjorden vil traseen gå litt til venstre for den avmerkede linjen, mens høyresvingen mot hengebrua fra Otrøya vil kuttes betydelig. I tillegg vil traseens bunnpunkt løftes ca. 20 meter.
I den justerte traseen er innslagspunktet for tunnelen flyttet nærmere sjøen enn på denne illustrasjonen. Under fjorden vil traseen gå litt til venstre for den avmerkede linjen, mens høyresvingen mot hengebrua fra Otrøya vil kuttes betydelig. I tillegg vil traseens bunnpunkt løftes ca. 20 meter. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

E39 - Møreaksen

E39-tunnelen under Romsdalsfjorden kan bli en kilometer kortere

Løfter bunnen av tunnelen 20 meter - senker prisen med 300 millioner kroner.

Prisen på den fergefrie E39-kryssingen av Romsdalsfjorden ved Molde har bare gått en vei siden planleggingen av tunnel- og bruprosjektet startet - nedover.

Det opprinnelige prisestimatet på 16,4 milliarder kroner, ble justert ned til 14,6 milliarder i 2016, og så til 13,2 milliarder i februar i år. Nå er det gode muligheter til at prisen kan senkes omlag 300 millioner kroner til, opplyser Vegvesenets prosjektleder for E39 Romsdalsfjorden, Harald Johnsen til Veier24.

– Vi har jobbet mye med å se på muligheter for å kutte kostnader på dette prosjektet, og boringer med boreskip og seismiske undersøkelser vi har gjort i Romsdalsfjorden, har avdekket muligheter for å korte inn tunnelen betydelig. Ved å forskyve traseen noe og løfte bunnpunktet, kan tunnelen bli cirka en kilometer kortere. Derfor har vi nå lyst ut et seismikkoppdrag, som skal verifisere bergnivået enda mer nøyaktig utenom de borepunktene som allerede er utført i de områdene av den justerte traseen med minst bergoverdekning, sier Johnsen. Veier24 omtalte denne utlysningen på mandag.

I de opprinnelige planene er tunnelen omtrent 16 kilometer lang.

Løftes og forskyves

Den nye traseen innebærer at bunnpunktet i tunnelen løftes omlag 20 meter, fra det planlagte 358 meter under havflaten, og at innslagspunktet på Vestnes-siden av Romsdalsfjorden flyttes nærmere sjøen. 500 meter av tunnelforkortelsen oppnås ved å erstatte tunnel med vei i dagen her.

Kartskisse over området der E39 skal krysse Romsdalsfjorden. Ill: Statens vegvesen

Resten oppnås ved å forskyve traseen under fjorden litt vestover, og korte inn den store svingen under land på Otrøya. Svingen var lagt inn for å få lang nok strekning til å løfte veien opp til hengebrua over Julsundet, uten at stigningen blir for bratt. Men i og med at bunnpunktet er hevet, blir det færre høydemeter å forsere.

Løftingen av bunnpunktet betyr at tunnelen får noe lavere stigning enn fem prosent, men innebærer naturlig nok også at bergoverhenget i tunnelen blir mindre. I den forbindelse er det særlig to steder på hver side av bunnpunktet man vil kartlegge med parallelle linjer gjennom de nye seismiske undersøkelsene.

– Minste tillatte bergoverdekning for nye undersjøiske tunneler i utgangspunktet 50 meter, men vi har tro på at vi vil å få redusert den til 40 meter på to korte partier, fordi vi mener at de betydelige undersøkelsene vi har gjort av grunnen langs traseen har gitt oss så detaljert kunnskap om berget at det ikke er nødvendig med så stor sikkerhetsmargin som standarden legger opp til, sier Johnsen.

Han forteller at det tidligere er drevet tunneler med mindre enn 30 meter bergoverdekning, men sikkerhetskravene for bygging av undersjøiske tunneler er senere skjerpet. Når tunnelen først er ferdig, vil imidlertid ikke en redusert bergoverdekning ha noen betydning for sikkerheten til trafikantene, sier han.

Kan bli første byggetrinn

De nye seismiske undersøkelsene vil være viktige for å bestemme nøyaktig hvor den nye, forkortede traseen kommer til å gå, og det er derfor vanskelig å si nøyaktig hvor store besparelser man kommer til  å oppnå. Men Johnsen anslår at prislappen vil gå ytterligere 300 millioner kroner ned. Det betyr i så fall at prisen på kryssingen av Romsdalsfjorden vil snike seg under 13 milliarder kroner.

E39-prosjektet innebærer også bygging av en to kilometer lang hengebru over Julsundet. Brua vil bli Norges lengste, med et hovedspenn på 1625 meter. Ill: Statens Vegvesen

E39-prosjektet Romsdalsfjord-kryssingen er en del av, er inne i Nasjonal transportplan, men det er behov for større økonomiske rammer for å kunne starte opp anleggsarbeidene, opplyser Johnsen.  Han forteller at man jobber for at kryssingen av Romsdalsfjorden bygges som et første byggetrinn av ny E39 mellom Ålesund og Molde - sammen med ny vei forbi Molde sentrum som må være ferdig før fjordkryssingen kan åpnes. Beregnet byggetid for selve fjordkryssingen er cirka seks år.

Forsiden akkurat nå