Romsdalsaksen, her merket med blått, ble nedstemt som alternativ trase for E39 gjennom deler av Møre og Romsdal av fylkesutvalget i går.
Romsdalsaksen, her merket med blått, ble nedstemt som alternativ trase for E39 gjennom deler av Møre og Romsdal av fylkesutvalget i går. (Bilde: Nordwest3D)

Fylket sa nei til Romsdals-aksen en gang for alle

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal bestemte tirsdag å legge bort et forslag om å utrede Romsdalsaksen som et alternativ som fjordkryssing for E39 over Romsdalsfjorden.

Det var opprinnelig fylkestingsrepresentant Frank Sve (Frp) som – noe uventet - tok initiativet til en utredning av Romsdalsaksen.

LES OGSÅ: Frp-politiker Frank Sve vil utrede Romsdalsaksen, men Erna Solberg klar på at valget om Møreaksen er tatt

Uventet fordi Fylkestinget tidligere har støttet Møreaksen, som også er vedtatt av regjeringen og Stortinget og allerede prioritert i handlingsprogrammet til NTP med 8 milliarder kroner i siste periode 2024-29.

Vedtaket i fylkesutvalget var i tråd med fylkesrådmann Ottar Brage Guttelviks innstilling.

Forslaget det ble votert over i fylkesutvalget ble fremmet av lederen i Samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), Iver Nordseth (V) og Frank Sve (Frp).  

De ville be samferdselsministeren vurdere en forenklet utredning av Romsdalsaksen. Forslaget ble begrunnet med at fjordkryssingen av Romsdalsfjorden må ha større legitimitet i befolkningen. Det har vært sterk motstand spesielt knyttet til tunnelløsningen for Møreaksen.

Forslaget ble avvist med 8 mot 5 stemmer.

LES OGSÅ: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal sier nei til en utredning av Romsdalsaksen

Forsiden akkurat nå