Bygging av Randselva bru er en viktig del av konkurransen som nå er lyst ut.
Bygging av Randselva bru er en viktig del av konkurransen som nå er lyst ut. (Statens vegvesen)

Det svære prosjektet på E16 mellom Eggemoen og Olum har en totaltkostnad på 2,85 milliarder kroner - nå er første store kontrakt utlyst

Byggingen vil  starte tidlig i 2019.

Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise. Totalentreprenøren som tildeles oppdraget skal derfor prosjektere og bygge: 

  • Ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng.
  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelveg ved ny rundkjøring på Eggemoen.
  • Ca. 600 meter lang bru over Randselva.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

LES OGSÅ: Ett firma vil gjøre grunnundersøkelser for nye E16 mellom Eggemoen og Olum i Buskerud

Anskaffelsen gjennomføres som totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Anskaffelsen gjennomføres derfor i to faser. I den første fasen gjennomføres en prekvalifisering hvor Statens vegvesen skal velge tre leverandører som inviteres til å levere tilbud på jobben med å prosjektere og bygge ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Interesserte som ønsker å delta i prekvalifiseringen må levere forespørsel om å delta i konkurransen innen 5. juni 2018 klokken 12.00.

Leverandørene som går videre fra prekvalifiseringsfasen vil bli invitert til å delta i fase to. I fase to vil det gjennomføres en konkurransepreget dialog hvor leverandørene til slutt leverer inn et endelig tilbud. Denne prosessen vil pågå frem til kontrakt inngås med en leverandør tidlig i 2019. Byggearbeidene vil starte etter at kontrakt er inngått.

Statens vegvesen planlegger også å lyse ut en konkurranse for prosjektering og bygging av ny E16 mellom Åsbygda og Olum i november 2018.

Begge disse strekningene vil åpnes for trafikk i 2021. 

Forsiden akkurat nå