Det skal gjøres grunnundersøkelser på E16 før man starter jobben med å bygge ny E16.
Det skal gjøres grunnundersøkelser på E16 før man starter jobben med å bygge ny E16. (Google Maps)

Ett firma vil gjøre grunnundersøkelser for nye E16 mellom Eggemoen og Olum i Buskerud

Snart starter arbeidet på den ulykkesbelastede strekningen.

Den nye strekningen som skal bygges er på 12,4 kilometer, men det må gjøres grunnundersøkelser før arbeidet kan settes i gang. 

Ett tilbud

Distansen det er snakk om er på 10,5 kilometer, og går fra Åsbygda til Olum.

Jobben omfatter bruer, fyllinger og skjæringer samt noen kulverter.
Denne leveransen skal inneholde alt som er nødvendig for å utføre de spesifiserte feltarbeidene.

Tirsdag var det anbudsåpning på oppdraget, og ifølge protokollen er det kun Rambøll Norge AS, som har levert tilbud. De vil ha 7.072.800 kroner for jobben.

Mange ulykker

Denne nye E16-strekningen vil bygges i to felt med en veibredde på 12,5 meter, med forbikjøringsfelt i begge retninger og fysisk midteler. Den nye veien legges i en trase utenfor Jevnaker sentrum.

Det vil bygges fem bruer for E16 - der den lengste er på 600 meter -, tre underganger under E16, fem overgangsbruer pluss en overgang for vilt.

Ifølge tall fra Vegvesenet, ble det i perioden 2004 til 2013 registrert 53 ulykker med personskade på strekningen Eggemoen–Jevnaker–Olum.

Prosjektet har en prislapp på 2,85 milliarder kroner i 2016-verdi.

Forsiden akkurat nå