Riksvei 94 er den eneste innfartsveien til Hammerfest og en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund.
Riksvei 94 er den eneste innfartsveien til Hammerfest og en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. (Foto: Knut Haarvik/Statens vegvesen)

B&G har vunnet ny kontrakt på riksvei 94 til Hammerfest

Vegvesenet melder at Bertelsen & Garpestad er tildelt oppdraget med å utbedre og bygge rundt fem kilometer ny vei på innfartsveien til Hammerfest.

Bertelsen og Garpestad hadde ikke det laveste tilbudet. Entreprenøren vant likevel oppdraget fordi entreprenøren hadde gode løsninger som gir veien merverdi, og det ble trukket fra i Vegvesenets evaluering.

Bare 200.000 kroner skilte vinneren fra nummer to, Morgedal Entreprenør, tett fulgt av Anlegg Øst Entreprenør, heter det i pressemeldingen fra Vegvesenet.

Bertelsen & Garpestad skal utbedre riksveien for drøye 276 millioner kroner medregnet moms.

Styringsrammen for prosjektet inkludert grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet er beregnet til 439 millioner 2023-kr.

Kontrakten blir signert først når karenstiden er ute.

Oppdraget ble lyst ut i desember. I utgangspunktet var det åtte entreprenører som ville bli kvalifisert til oppdraget. I februar i år plukket Statens vegvesen ute fire av dem til å gå videre i konkurransen.

Utbedringen skal gi veien til Hammerfest bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet, særlig vinterstid. Arbeidet starter i august 2023. Ny vei skal stå ferdig i 2025.

Strekningene som skal utbedres på riksvei 94 er Mollstrand–Grøtnes (del I), og Akkarfjord–Saragammen (del II).

Les også

Forsiden akkurat nå