Riksvei 94 er den eneste innfartsveien til Hammerfest.
Riksvei 94 er den eneste innfartsveien til Hammerfest. (Foto: Knut Haarvik/Statens vegvesen)

Ny kontrakt: 5,4 kilometer av riksvei 94 skal rustes opp

Vegvesenet skal ruste opp to delstrekninger i Finnmark: Grøtnes-Mollstrand og Strømsnes-Saragammen.

Riksvei 94 på strekningen Grøtnes-Saragammen skal oppgraderes og bli en 
trafikksikker vei som oppfyller dagens krav.

Prosjektet består av to delstrekninger, begge på Kvaløya: Grøtnes-Mollstrand (del I), og Strømsnes-Saragammen (del II). Til sammen er de på 5,4 kilometer.

Hovedarbeidene er å utvide bredden på dagens vei. Det skal bli nye grøfter med
fresefelt og høyfjellsprofil for å bedre vinterdriften. Ny gang- og sykkelvei skal det også bli, cirka 1000 meter langs nordvestsiden av ny vei på delstrekning II. Og kryss og avkjørsler skal legges om, samt litt annet småtteri som stopp- og parkeringslommer.

ÅDT er på oppunder 1300, med en tungbilandel på 12 prosent.

Ingen omkjøringsmulighet

Riksvei 94 er eneste ferdselsåre til Hammerfest. Det finnes ingen omkjøringsvei her.

Vegvesenet anslår overskuddsmassene i prosjektet til cirka 350.000 prosjekterte faste m3 berg.

Strekningen er dårlig. Veien er smal, med bergskjæringer og grøfter som er smale eller rentav mangler.

Byggherren regner med at det mest krevende med dette anlegget blir:

 • Sprengning og pigging langs riksveien
 • Arbeid langs trafikkert vei
 • Anleggstrafikk, spesielt transport av overskuddsmasser
 • Arbeid i sjø, og langs strandsonen i nordnorsk kyststrøksklima
 • Udetonert sprengstoff fra tidligere arbeid

Del I, Grøtnes-Mollstrand, blir seende slik ut: I sør starter utbedringsarbeidet på Grøtnes med utvidelse av grøft langs dagens vei. Like nord for Grøtneselva kommer det ny vei, og fram til Mollstrand bygges den med utvidelse av skjæring og nytt fresefelt.

Hovedmengder i Del I:

 • Fjellsprengning: 335.000 m3
 • 1700 sikringsbolter
 • Sprengt stein til vei: 100.000 m3
 • Sprengt stein til fyllplass: 200.000 m3
 • Plastring mot sjø: 6800 m2
 • 40 stikkrenner
 • Asfalt: Slitelag, bindlag og bærelag på 38.000 m2
 • 3100 meter rekkverk

Del II, Strømsnes-Saragammen, blir slik: Arbeidet starter i sør med bygging av ny vei etter krysset til Strømsnes (fylkesvei 8026) og fram til Saragammen. Det blir cirka 1,2 kilometer ny vei, busstopp, og gang- og sykkelvei. Dessuten skal det bygges snøskjermer og fanggrøfter.

Hovedmengder i Del II:

 • Fjellsprengning: 152.000 m3
 • 1000 sikringsbolter
 • Sprengt stein til vei: 52.000 m3
 • Sprengt stein til fyllplass: 100.000 m3
 • Plastring mot sjø: 2800 m2
 • 15 stikkrenner
 • Asfalt: Slitelag, bindlag og bærelag: 16.000 m2
 • 500 meter rekkverk
 • 500 meter snøskjerm

Prosjektet skal være ferdig 30. november 2025.

Dette oppdraget lyses ut som en konkurranse med forhandlinger. Vegvesenet planlegger å plukke ut tre til fem entreprenører å forhandle med.

Det blir digital tilbudskonferanse 15. desember, og frist for å melde seg på til konkurransen er 13. januar.

Les også

Forsiden akkurat nå