Grimstad kommune vil leie inn bemannede anleggsmaskiner for inntil 50 millioner kroner.
Grimstad kommune vil leie inn bemannede anleggsmaskiner for inntil 50 millioner kroner. (Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix)

Grimstad

Vil leie folk og maskiner for inntil 50 millioner til vei og vann

Men behovet kan variere voldsomt, advarer kommunen.

Grimstad kommune i Aust Agder har lyst ut et anbud på en rammeavtale for innleie av bemannede anleggsmaskiner og utstyr på inntil 50 millioner kroner i inntil fire år. 

Mannskapene og maskinene skal supplere kommunens egne driftsenheter ved gjennomføring av ulike oppdrag. Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier, og bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med vann- og avløpsledninger er blant oppdragstypene som trekkes fram i utlysningen som er lagt ut på Doffin.

De enkelte oppdragene vil kunne variere fra anslagsvis et halvt dagsverk til flere dager og uker.

Usikkert og varierende volum

Kommunen «advarer» om at omfanget av oppdrag er usikkert og vil kunne variere stort i avtaleperioden, som i utgangspunktet er ett år, men med opsjon på tre ettårige forlengelser.

Usikkerheten skyldes at man må gå ut fra at flere potensielle oppdrag ikke ennå er kjent eller besluttet gjennomført av kommunen.

Denne usikkerheten medfører at den estimerte årsverdien på kontrakten kan variere fra antatt 1,5 millioner til 12,5 millioner kroner. Kommunen vil imidlertid ikke forplikte seg til å kjøpe noe minstevolum av tjenester i avtaleperioden.

Kommunen gjør det også klart at leverandøren har det fulle ansvaret for sine egne ansatte og eventuelle underleverandører.

Fristen for å levere tilbud på rammeavtalen er satt til 16. oktober.

Forsiden akkurat nå