Berit Brendskag Lied er trygg på hvor hun går i effektiviseringsarbeidet. Det kommer helt konkrete forslag for 2014–2017. Foto: Kjell Herskedal
Berit Brendskag Lied er trygg på hvor hun går i effektiviseringsarbeidet. Det kommer helt konkrete forslag for 2014–2017. Foto: Kjell Herskedal

2300 forslag til effektivisering av Statens vegvesen:

Vil kutte to milliarder - uten å kutte ansatte

Det er mulig å kutte internkostnadene i Statens vegvesen med 10–15 prosent uten samtidig å kutte i antall ansatte. Men mange må belage seg på å jobbe annerledes og med andre oppgaver enn i dag.

  • Nyheter

Det sier Berit Brendskag Lied,  som vanligvis er regionvegsjef i Midt-Norge, men fram til nyttår er hun kun opptatt av å effektivisere den statlige etaten hun selv er en del av. Avtroppende samferdselsminister Marit Arnstad har lagt føringen gjennom Nasjonal­ transportplan, og vegdirektør Terje Moe Gustavsen­ ba Berit Brendskag Lied lede arbeidet.

– Utfordringen vår er en innsparing på to milliarder kroner i løpet av ti år. Jeg skal ikke legge skjul på at det blir en voldsomt krevende oppgave, sier hun til Våre Veger.

Les også: Kraftig vekst for Veidekke innen asfalt

Sparer internt

Ingen av Vegvesenets gjøremål unngår å bli vurdert, verken administrasjon eller kjerne­oppgaver. Intensjonen er at det som kan spares skal overføres til økt vedlikehold og forfall­setterslep. Det skal brukes mer penger på veg.

Statens vegvesens kjerneoppgaver er plan­legging, bygging av nye veger, drift av vegnettet og trafikant- og kjøretøyvirksomheten.

Når Brendskag Lied mener at det er mulig å stramme inn internt uten å kutte i antall ansatte, er det fordi Vegvesenets aktivitet har økt mye år for år, og vil fortsatt gjøre det.

Det er blitt lagt merke til at antall ansatte i Statens vegvesen har eksplodert, fra 4580 i 2006 til 6420 i 2012. Det samme gjelder bruken av konsulenter. I 2007 ble det leid inn eksterne konsulenter for en milliard kroner. I 2012 var beløpet kommet opp i 2,4 milliarder kroner.

– Mye har skjedd i dette tidsrommet. Vi har fått en forvaltningsreform. Statens vegvesen utfører oppgaver for fylkeskommunene, som er særdeles aktive på vegsektoren.

Den sterke økningen kommer primært av regjeringens satsing på riksveg, men i tillegg kommer aktiviteten og satsingen i fylkeskommunene.

Statens vegvesens omsetning var 29,4 milliarder kroner i 2008. I 2013 ligger det an til en omsetning på 50 milliarder kroner, altså nær en fordobling, sier Brendskag Lied.

Les også: 3D-modellering av veiprosjekter reduserer ekstrakostnadene fra 20 til 5 prosent

Stort engasjement

Prosjektgruppen Brendskag Lied har med seg består av én representant fra hver veg­region samt én fra Vegdirektoratet. Det er sørget for at de ulike faggruppene er representert. I tillegg kommer et sekretariat bestående av fire ansatte i Vegdirektoratet.

Prosjektgruppen har gått bredt ut og bedt alle ansatte i organisasjonen om effektiviserings­forslag. Det har kommet inn ikke mindre enn 2300 forslag, mange sammenfallende.

– Mange av forslagene handler om rutine­endringer som ikke nødvendigvis gir effektivisering, mens som likevel kan være nyttige, sier Brendskag Lied – som er imponert over engasjementet.

I tiltaksplanen som skal leveres til veg­direktør Terje Moe Gustavsen før årsskiftet, vil mye handle om de fire første årene i tiårsperioden.

I tiltaksplanen som skal leveres til veg­direktør Terje Moe Gustavsen før årsskiftet, vil mye handle om de fire første årene i tiårsperioden.

– Det er disse fire årene, 2014–2017, vi kan ha best treffsikkerhet på og derfor kan foreslå helt konkrete tiltak som kan gjennomføres rimelig raskt. Det er vanskelig å være like konkret om 2023, sier Brendskag Lied.

Prosjektgruppen tar derfor sikte på å legge noen mer langsiktige effektiviseringsføringer for årene 2018–2023. 

Les også: Han er mannen som skal redde kollektiv-Oslo

Regjeringsskiftet

Det er også mye som endrer seg underveis, som for eksempel regjeringer. Berit Brendskag Lied er ikke i tvil om at mye vil endre seg på samferdsels­sektoren med den nye regjeringen som vi nå har fått. Én ting er hun likevel trygg på: At den nye samferdselsministeren ikke vil ha noe imot at det arbeides med effektivisering i Statens vegvesen.

– Alle har et effektiviseringspotensial. Både Jernbaneverket og vi arbeider mot å nå det samme effektiviseringsmålet, sier Brendskag Lied.

– Det er antydet en deling av Statens veg­vesen. Hvordan kan dette virke inn?

– Det vet jeg lite om, annet enn at regjeringen ser for seg å etablere et nytt vegselskap. Dersom dette betyr endringer i Statens vegvesens oppgave­r, må vi ta det når det kommer noe mer konkret.

Hun mener også at regjeringens mål om å satse enda mer på bygging av veger og økt bruk at OPS-finansierte veger er forhold som må håndteres når det konkretiserer seg. Da dette intervjuet ble gjort med Berit Brendskag Lied 10. oktober, var det ikke engang klart hvem som skulle bli ny samferdselsminister.

– Mye er uklart, men jeg føler likevel at lite av det vi gjør henger i løse lufta av den grunn, sier Berit Brenskag Lied, som er tilbake som regionvegsjef på Region Midts hovedkontor i Molde fra 1. januar etter et avbrekk hun karakteriserer som spennende.

Les også: «Oljeteknologi» skal gi forankring til nye megabruer

Forsiden akkurat nå