Nordøyvegen er beregnet å koste 2,665 milliarder kroner
Nordøyvegen er beregnet å koste 2,665 milliarder kroner (Illustrasjon: Nordøyvegen)

Gir ikke opp Nordøyvegen

Samferdselspolitikerne i Møre og Romsdal gir ikke opp Nordøyvegen, selv om Vegdirektoratet ikke vil sikkerhetsgodkjenne de tre planlagte undersjøiske tunnelene i prosjektet. En delegasjon fra fylket skal reise til Oslo og forsøke å få Vegdirektoratet til å ombestemme seg.

Det kom overraskende på fylkespolitikerne at Vegdirektoratet sa nei til å sikkerhetsgodkjenne de tre tunnelene på fylkesveg 659 i Møre og Romsdal på grunn av at de er for bratte. Da saken ble lagt fram for samferdselsutvalget til orientering onsdag, sa utvalgets leder, Kristin Sørheim (Sp), at hun trodde sikkerhetsgodkjenningen var en ren formalitet.

 

Tunnelforskrifter som kom 1. januar 2015.

Bakgrunnen for Vegdirektoratets avslag er de nye tunnelforskriftene for fylkesvegnettet som ble iverksatt fra 1. januar 2015. 

De tre tunnelene i dette sambandet har en stigningsgrad på opptil 10 prosent, som er høyere enn tillatt både for riks- og fylkesvegnettet.

Bratt stigning er hovedårsaken til tekniske problemer på kjøretøyer med varmgang og og påfølgende branntilløp i slike tunneler. Stor stigningsgrad er også utfordrende ved styring av ventilasjon og evakuering når det oppstår brann i tunnel, går det fram av begrunnelsen for avslaget.

 

3,6 millioner kroner på konto

Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt å bygge ut Nordøyvegen basert på et kostnadsoverslag på 2,665 milliarder kroner. Vegsambandet skulle gi øyene i Haram og Harøy i Sandøy kommune fastlandssamband. Det er innbetalt 3,6 millioner kroner i forskuddsbompenger av folk som har reist til og fra øyene med ferger.

-Vi vet ikke hva vi skal gjøre med disse pengene dersom sambandet ikke blir realisert, sier styreleder i Nordøyvegen AS og ordfører i Haram, Bjørn Sandnes (H) til Sunnmørsposten.

Sandnes sier at han nærmest fikk sjokk da han ble orientert om Vegdirektoratets avgjørelse. Andre mente det måtte dreie seg om en noe for tidlig aprilspøk.

Lederen for planne nda for samferdselssaker i Møre og Romsdal, Frank Sve, skal lede delegasjonen som skal gjøre et forsøk på å få Vegdirektoratet til å endre sin beslutning. Sves viktigste argunent er at det dreier seg om tunneler med lavt trafikkgrunnlag, bare 500-600 ÅDT.

 

Forundret

Mange gir uttrykk for forundring over at et milliardprosjekt som Nordøyvegen som er planlagt over mange år, og det er brukt rundt 100 millioner kroner til dette planleggingsarbeidet - og så kommer et nei til sikkerhetsgodkjenning etter at alt annet er på plass, inkludert finansiering.

Her er det muligens noen som  burde ha ropt varsko på et tidligere tidspunkt, påpekes det.

.

Forsiden akkurat nå