Ordfører Bernhard Riksfjord (Ap) i øykommunen Aukra vil ikke godta Vegdirektoratets forslag til autopass på fergene.
Ordfører Bernhard Riksfjord (Ap) i øykommunen Aukra vil ikke godta Vegdirektoratets forslag til autopass på fergene. (Foto: Kjell Herskedal)

Nytt Autopass-system på fergene: Kan koste en pendler over 10.000 kroner mer i året

Ordførere og andre samferdselspolitikere i Møre og Romsdal protesterer kraftig mot Vegdirektoratets forslag til autopassordning på fegene i fylket.

Ordningen baserer seg på at det skal koste ca. 30 prosent mer for en vanlig bil, mens passasjerene reiser gratis.

10.784 kroner ekstra

Ordfører Bernhard Riksfjord i øykommunen Aukra har sett nærmere på hvilke utslag dette gir og har sendt regnestykket sitt til veier24. For et samband i sone 3 som blir flyttet til sone 5 blir det en reell taksøkning på 10.784 kroner per år for en pendler som reiser alene til jobb med bil (5-6 meter) basert på 230 reisedager og tilsvarende rabatt som i dag (40-50 prosent på verdikort).

– Undertegnede er imot den takstendringen/takstregulativet som det nå blir forsøkt lagt opp til av fylkeskommunen, sier Riksfjord.

Autopass er tenkt innført i løpet av 2020 for de fleste fylkesvegferjene i Møre og Romsdal. Hensikten er å forenkle billetteringen, men også å anspore til å reise kollektivt og/eller flere i bilen. Kollektivtransporten er dårlig utbygd mange steder.

– Må ha bilen

– Det er vel de fleste av oss som ønsker bedre kollektivtransporten for både buss og ikke minst ferje, men jeg er ikke i tvil om at at privatbilen fortsatt betyr mye for distrikts-/øykommuner. Privatbilen vil være en nødvendighet både for næringslivet og for daglige gjøremål, sier Riksfjord.

I dag betaler en pendler i sone 3 (10 minutters overfartstid) 18.860 i året, inkludert alle rabatter, for fergeturen gjennom året. Et påslag på denne prisen på over 10.000 kroner vil Riksfjord ikke akseptere.

Forslaget til autopassordning er ute på høring nå med frist til 28. januar 2019.

Ordføreren i Aukra vil utvilsomt få støtte fra mange ordførere i øykommuner og andre kommuner som er avhengig av ferger.

Inntektstap for fylkeskommunen

Lederen i utvalget for samferdselsbygging i Møre og Romsdal, Frank Sve (Frp) er skeptisk til forslaget fra Vegdirektoratet også i et annet perspektiv. Han mener at ordningen med autopass som Vegdirektoratet legger opp til kan påføre Møre og Romsdal fylkeskommune et årlig inntektstap på 35 millioner kroner, basert på en nedgang i biltrafikken på 10 prosent.

Leder av utvalget for samferdselsbygging i Møre og Romsdal, Frank Sve (Frp), akspeterer ikke forslaget fra Vegdirektoratet til autopass-billettering på fergene. Foto: Kjell Herskedal

Sve vil heller ha en ordning med autopass for bilen og billettering i automat for passasjerer, basert på et billettsystem som ligner på dagens.

Etter en høringsperiode skal denne saken opp til behandling i Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal i mars i år.

– Vi kan på ingen måte godta et slikt opplegg som det Vegdirektoratet legger opp til, sier Sve.

To ordninger?

Det er fire riksvegferge-samband langs E39 gjennom Møre og Romsdal, Halsa Kanestraum, Molde-Vestnes, Solavågen-Festøya og Volda-Folkestad. I tillegg det 20 fylkesveg-samband. I verste fall kan dette ende opp med ulike billetteringssystemer for riks- og fylkesvegfergene.

Prosjektleder for innføring av autopass på kystfergene i Norge er Dag Hole i Vegdirektoratet. Han opplyser at omleggingen til autopass for Molde-Vestnes og Halsa-Kanestraum skjer først etter 1. januar 2021, i forbindelse med nye anbud som skal være effektive fra denne datoen.

For de to riksvegsambandene, Solavågen-Festøya og Volda-Folkestad, vil autopass bli tatt i bruk i løpet av 2020.

Med autopassbrikken på plass blir det gratis å reise for passasjerer. Hole oppgir en en takstøkning på 30 prosent for personbiler og at det er nok med én passasjer i bilen for å spare penger sammenholdt med dagens takster. For vogntog blir det en høyere takstøkning. Det opereres med et gjennomsnittstall på 37 prosent økning i prisen.

Det har vært mange og kraftige reaksjoner på denne omleggingen også fra Norges Lastebileier Forbund.

LES OGSÅ: Fergeselskap får millionbot etter en rekke kansellerte avganger

LES OGSÅ: Kontrakt signert for verdens første hydrogen-elektriske ferge

 

Forsiden akkurat nå