Se støpen av nye Bjørnegård bru i Bærum: 750 kubikk betong på 16 timer

Sluttføringen av lokalveisystemet i Sandvika går for fullt, og delprosjektets største konstruksjon er nye Bjørnegård bru, som blir en viktig forbindelse i Sandvika. Brua forbinder Industriveien, Slependveien og Brynsveien.

Etter at nye E16 fra Sandvika til Wøyen åpnet for trafikk i fjor høst, begynte prosjektet (E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet) ombyggingen og sluttføringen av lokalveisystemet i Sandvika. Delprosjektets største konstruksjon er Nye Bjørnegård bru, som blir en viktig forbindelse i Sandvika. Bruen forbinder Industriveien, Slependveien og Brynsveien.

Selve støpet av bruen måtte skje i én prosess. 14 mann jobbet kontinuerlig i 16 timer, for å få 750 kubikk med betong ned i formen. På forhånd var det lagt 215 tonn med armering, og 16 spennkabler. Den nye brua har tre kjørefelt, med gangfelt på begge sider, og er 63m lang og 50,5m bred. 

Under oppføringen av brua satte Statens vegvesen opp timelapskamera og filmet gjennomføringen av støpet med drone.

Les også

Forsiden akkurat nå