Kart som viser den aktuelle strekningen.
Kart som viser den aktuelle strekningen. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Ruller i gang Norges største tunnelprosjekt: Byggekostnad 25 milliarder

Statens vegvesen og Bane NOR inviterer til markedsdialog for fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle.

– E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er et stort og viktig prosjekt og derfor ønsker vi å skape attraktive kontrakter og komme tidlig på banen, sier prosjektsjef Katrine S. Erstad.

Interesserte entreprenører og rådgivere inviteres defor til å gi sine innspill til foreslått konktraktstrategi i én‐til‐én samtaler med prosjektledelsen.

– I møtene vil vi også opplyse om sentrale elementer ved prosjektet og plan for hva som kommer framover. Jeg er opptatt av å involvere de som er interessert tidlig, og å løfte frem mulighetene som finnes for å komme med ideer rundt kontraktstrategien. Vi ønsker jo at denne skal bli best mulig, understreker Erstad.

Les også

Hovedentreprisen kommer i 2024/25

Prosjektet planlegger byggestart i 2024 og Erstad mener at både forutsigbarhet og tett dialog med markedet blir sentralt framover.

Prosjektet ser for seg at første hovedentreprise lyses ut i 2024/25. Prosjektet vil kunne komme med datoer for flere entrepriser når det har mottatt en investeringsavgjørelse.

Les også

Video forklarer kontraktsstrategien

Prosjektet har produsert video på norsk og engelsk som forklarer alle entreprisene langs strekningen.

Video om prosjektet og kontraktsstrategien

– Dette er gjort for at alle skal få en tydelig og felles forståelse av omfang, grensesnitt og kompleksitet i prosjektet. Alle har dermed også samme informasjon i forkant av dialog med prosjektet, sier Erstad.

Les også

Forsiden akkurat nå