Konsernsjef Frode Nilsen er glad pilene har snudd igjen for det tradisjonsrike familieeide konsernet med adresse i Vesterålen.  Foto:
Konsernsjef Frode Nilsen er glad pilene har snudd igjen for det tradisjonsrike familieeide konsernet med adresse i Vesterålen. Foto: (Foto: Erik Jenssen )

Konsernsjef Frode Nilsen i LNS:

- Vi har blitt mer selektive på hvilke prosjekter vi går inn i 

LNS-konsernet har lagt tøffe år bak seg, og gjorde i fjor opp pluss også i entreprenørvirksomheten.

Leonhard Nilsen og Sønner – Eiendom AS heter morselskapet i selskapet som er mest kjent bak bokstavene LNS. Med engasjement innen mange ulike prosjekter i ulike bransjer kan livet være spennende for konsernsjef Frode Nilsen.

- Vi har hatt tøffe tider, der vi de senere årene har hatt en del tapsprosjekter i entreprenørselskapet. Men så har vi én fot i gruveindustrien og én i anleggsbransjen, og det utjevner ofte totalbildet. Gruver haltet voldsomt for noen år siden, med lave priser på jernmalm, og det gjorde at vi slet. Men nå har vi kommet ut av det og står sterkere enn noensinne, sier Nilsen.

Jernmalm er hot

Selskapet LNS Mining er største eier i Rana Gruber, som fra et minus på 48 millioner i 2016 har lagt drøye 50 millioner på bunnlinja de senere årene, inntil de i 2020 kom ut med 273 millioner i årsresultat av en omsetning på 1 283 millioner.

Jernmalmprisene er gode for tida, og da eierne tok selskapet på børs i mai, var interessen for gruveaksjer svært stor. LNS eier i dag drøyt 30 prosent av aksjene i gruveselskapet, og har lovet de andre eierne avkastning på mellom 50 og 70 prosent. Det er blant de høyeste avkastningene på børsen for tida.

Tar ned risikoen

Ett av prosjektene LNS entreprenør er inne i for tida er utsprenging av bassenggroper for landbaserte Andfjord Salmon AS. Foto:  Andfjord Salmon

På entreprenørsiden gikk drifta i fjor endelig i pluss etter flere år med røde tall. Han ønsker ikke å nevne hvilke enkeltprosjekter som har bidratt mest til dette, men slår fast at et av dem også rammer 2020-resultatet.

- Men det er vi heldigvis ferdige med nå. Vi har gjort vårt beste for å kutte kostnader og ta ned risikoen i prosjektene. Vi er mye mer selektive på hvilke prosjekter vi går inn i nå, og har justert opp våre påslagsprosenter når vi leverer anbud.

Eksponentiell

Bakgrunnen er ifølge Frode Nilsen at risikoen i prosjektene har blitt større, noe som henger sammen med at kontraktenes størrelse blir større og større.
- Og da er det slik at risikoen ikke øker lineært, men eksponentielt med prosjektets størrelse. Vi ser ei utvikling nå der selv store nasjonale aktører som for eksempel Veidekke også vegrer seg for å regne på de store prosjektene, sier Nilsen.

Tunneler, lakseoppdrett og ny gruve

Fra gjennomslaget på Gråmunktunnelen ved jernbaneprosjektet Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen. (Foto: NLS) Foto: LNS

Når det gjelder utsiktene til inneværende år, er Nilsen optimist, som vanlig med mange ulike jern i ilden.

- Det ser enda bedre ut for 2021, så vi er optimister med tanke på det vi holder på med for tida, sier Nilsen og ramser opp en lang rekke pågående aktiviteter:
Gruveentreprise for Elkem Tana, eierskap og aktiviteten i Rana Gruber, oppstart på kobbergruveprosjektet til Nussir ved Hammerfest pluss diverse tjenester for LKAB i Narvik.

Værharde og forblåste partier av E6 over Kvænangen skal utbedres, og deler av strekningen skal legges i tunnel. Foto:  Erik Jenssen

Videre er entreprenørselskapet inne i bygging av landbasert oppdrett på Andøya, prosjekter inne på Evenes lufthavn, de er underentreprenør på vegtunnelbygging mellom Ranheim og Værnes på tunneler, og de bygger to jernbanetunneler ved Tønsberg.
I disse dager starter de også opp på Færøyene, der det skal drives to vegtunneler, og som kjent var det også LNS som vant kontrakten med Nye Veier for bygging av ny E6 over Kvænangsfjellet. 

 

LNS konsern (Leonhard Nilsen & Sønner – Eiendom AS)
(tall i hele tusen)

                                                  2020 2019
Sum driftsinntekter:   2 111 998 2 074 042
Driftsresultat: 431 653 369 211
Resultat før skatt:       244 488 80 385
Årsresultat:    158 796 34 450

 

LNS Entreprenørvirksomhet (Leonhard Nilsen & Sønner AS):

(tall i hele tusen)

                                        2020   2019
Sum driftsinntekter:  799 802 651 323
Driftsresultat: 4 859 -45 217
Resultat før skatt:  8 988 12 084
Årsresultat: 8 988 12 059

Forsiden akkurat nå