Vestlandsentreprenøren deles opp.
Vestlandsentreprenøren deles opp.

Omorganisering i anleggsbransjen

Vestlandsentreprenøren deles opp i anleggs- og driftskonsern

Reorganiseringen vil ikke føre til endringer i eierkonstellasjonene.

I en melding sier Vestlandsentreprenøren at konsernet i 2019 hadde en omsetning på nærmere 1,5 milliarder kroner, og at de planlegger at den videre veksten skal skje både organisk og gjennom oppkjøp innenfor alle fagområder konsernet opererer innunder.

Eivind Iden blir nå administrerende direktør for konsernet Presis Infra, som består av fire driftsentreprenører.

Konsernet rigger seg nå for vekst gjennom å restrukturere organisasjonen. For å møte kunder og marked på best mulig måte deles Vestlandsentreprenøren nå opp i to konsern: Et anleggskonsern og et drifts- & vedlikeholdskonsern.

Reorganiseringen vil ikke føre til endringer i eierskapet, hvor Kongsvinger-baserte KB Gruppen har 66 prosent og Bergen-baserte Tertnes Holding har 34 prosent av aksjene.

Drifts- & vedlikeholdskonsernet vil bestå av de juridiske enhetene Bergen Bydrift AS, Presis Vegdrift AS, Sopihop AS og Tertnes Entreprenør AS. Det nye konsernet vil ha navnet Presis Infra AS. Eivind Iden er ansatt som administrerende direktør for denne enheten.

Anleggskonsernet vil bestå av de juridiske enhetene VE Anlegg AS og Kjosås Maskin AS. Det nye konsernet vil videreføre navnet Vestlandsentreprenøren AS. Erik Børsheim vil fungere som daglig leder.

 

Forsiden akkurat nå