Helge Orten (H) medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen, Roald Kvamme, fylkesvaraordførar (Ap) Hordaland, Jenny Følling (Sp), leiar av Vestlandsrådet og fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jon Aasen (Ap), fylkesordførar Møre og Romsdal, Solveig Ege Tengesdal (KrF), fylkesordførar Rogaland, Knut Arild Hardeide (KrF), stortingsrepresentant.
Helge Orten, H, fra Stortinget sin transport- og kommunikasjonskomité.
Jenny Følling (Sp) er fylkesordfører i Sogn og Fjordane og leder for Vestlandsrådet.

Vestlandet sammen om NTP-endringer

Ferjefri E39, skredsikring, ferjedrift og vegvedlikehold var viktige tema da Vestlandsrådet i møtte representanter fra Stortingets transportkomite.

Representantar for Vestlandsrådet var i dag i møte med stortingsrepresentanter fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, representanter fra transport- og kommunikasjonskomiteen og fra regjeringen.

Bakgrunnen er forslaget til Nasjonal transportplan,  hvor Vestlandsrådet mener at de fram til storingsbehandlingen i juni må gjøre sitt for å kjempe fra viktige samferdselssaker for landsdelen.

– Totalrammen for NTP 2018-29 er ambisiøs og ligger fast. Men det er fortsatt mulig å gjøre endringer i prioritringene innenfor rammen, sa Helge Orten, H, frå Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

– Jegg forstår behovene som blir lagt fram fra vestlandsfylkene, og vi er kjent med dem. Men for å endre prioriteringene må de to regjeringspartiene, KrF og Venstre være enige, sa Orten.

 

Viktige prosjekter nasjonalt

– Dette er viktige prosjekt ikke berre for Vestlandet, sier leder i Vestlandsrådet og fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling. – Dette er prosjekter som gjev høg samfunnsøkonomisk lønnsomhet for hele landet. Verdiskapingen på Vestlandet er stor, og sentrale politikere må se at bedre kommunikasjoner her er en viktig nasjonal satsing, sa Følling.

Hun står fast på at utbygging av ferjefri og opprustet  E39 i løpet av 20 år må opprettholdes og fullfinansierast.

 

-Fergedrifta er viktig

De viktigste samferdslesakene for Vestlandsrådet:

  • Ferjefri og opprustet E39 mellom Kristiansand og Trondheim: Statlig plan for utbygging av fergefri og opprustet E39 i løpet av 20 år må opprettholdes og fullfinansieres.
  • Forfallet på fylkesvegnettet: Det trengst et krafttak for å ta igjen etterslepet på både riks- og fylkesvegnettet.
  • Rassikring: Vegnettet må vere sikret mot ras og skred innan 2030, i tråd med tilrådingene fra Nasjonal rassikrigsgruppe.
  • Ferjedrift: Det er behov for vesentlig bedre rammevilkår for kjøp av ferjetenester. Vestlandet er en nasjonaløkonomisk motor – med størst fastlandseksport i landet. Et godt fergetilbud er m.a. avgjørende for konkurranseevnen til eksportindustrien. Vestlandsrådet ber også staten legge til rette for å kunne fase inn miljøferjer.

Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO Norge talte næringslivets sak, og la fram deres transport- og samferdslebehov og prioriteringer for stortingspolitikerne, fylkespolitikerne og interesseorganisasjoner på møtet.

– Jeg er sikker på at Vestlandsrådet uansett vil påverka diskusjonene om prioriteringene i NTP de neste seks åra, sa stortingsrepresentant Knut Arild Hardeide (KrF).

– For eksempel ser jeg nå at fergedrift og rammene for kjøp av fergetjenester er viktig, ikke minst for konkurranseevnen til industrien på Vestlandet, sa Hardeide.

Transport og kommunikasjonskomiteen skal legge frem sin innstilling til NTP 2018-29 12 for Stortinget 12. juni, der den skal behandles 19. juni.

Forsiden akkurat nå