Vestland kommer med tre rammeavtaler for veivedlikehold i Nordfjord
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Vestland kommer med tre rammeavtaler for veivedlikehold i Nordfjord

I disse kontraktene kan det bli bestillinger for opp mot 75 millioner kroner.

Vestland fylkeskommune vil inngå rammeavtaler med en leverandør i hvert av tre områder i Nordfjord: Ytre, midtre og indre.

Rammeavtalene handler om drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på fylkesveiene i driftskontraktområdet 4610 Nordfjord.

Avtalene gjelder fra 1. august 2023 til 31. juli 2027.

For hvert oppdrag vil byggherren opprette en enkel bestilling. Det totale omfanget av bestillinger avhenger av årlige bevilgninger og behovet for drift og vedlikehold av veinettet. Det heter seg at oppdragsgiver ikke har anledning til å bestille for mer enn totalt 25 millioner kroner eks. mva. i hvert delområde. Dersom maksimaltaket blir nådd, så kan oppdragsgiveren si opp avtalen for det aktuelle delområdet.

Byggherren kommer til å ha vaktberedskap, og kaller ut entreprenøren når det trengs. Her kan det fort bli utkalling utenom ordinær arbeidstid samt i helger, på helligdager og i ferier.

Vestland fylke nevner en del eksempler på tiltak som inngår i disse rammeavtalene:

 • Delta i vaktberedskap
 • Trafikkavvikling
 • Opprydding etter skred og flom
 • Utskifting av stikkrenner
 • Skiltarbeid
 • Drenering/VA
 • Grøfte- og kantrensk
 • Natursteinsmuring
 • Breddeutvidelse
 • Masseutskifting
 • Kantforsterking
 • Rekkverksvedlikehold
 • Snørydding og bortkjøring av snø i sentrumsområder
 • Innleie av mannskap til daglig drift og vedlikehold

Digital tilbudskonferanse finner sted 2. mai, og tilbudsfrist er 15. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå