Vestland kommer med ny driftskontrakt for fjellsikring
(Illustrasjonsfoto: Gjerden Fjellsikring)

Vestland kommer med ny driftskontrakt for fjellsikring

Ny femårig kontrakt for å sikre fjellet langs fylkesveiene i Nordfjord.

Oppdraget heter Driftskontrakt 4610 Nordfjord - Fjellsikring, og går rimeligvis ut på fjellsikring, og for eksempel på fjellrensk med og utan taulag, samt bolting og montering av nett. Det skal foregå i kontraktsområde 4610 Nordfjord i Vestland. Til kontrakten hører en opsjon på å sette opp fanggjerde i Lodalen.

Varighet: Fra 1. september 2023 og ut august 2028, eller inntil den økonomiske rammen er nådd.

Noe av det som skal skje: Riving av 5000 m2 med isnett. Rundt 3000 m2 nytt gjerde skal monteres. Trolig blir det omkring 950 timer med fjellrensk, og blant annet skal skal rundt 1500 innstøpte bolter monteres.

Men både faktisk medgåtte mengder og reelt omfang av bestillingene vil avhenge av årlige bevilgninger og det faktiske behovet for rensk og sikring på veinettet. Oppdragsgiver kan ikke bestille for mer enn totalt 15 millioner kroner eks. mva.

Tilbudsfrist: 28. august.

Les også

Forsiden akkurat nå