Fra det pågående gang- og sykkelveiprosjektet på fylkesvei 614 i Svelgen
Fra det pågående gang- og sykkelveiprosjektet på fylkesvei 614 i Svelgen (Foto: Vestland fylkeskommune)

Vestland fylkeskommune lyser ut konkursrammede veiprosjekter på nytt

Fylkeskommunen lyser ut arbeidet som står igjen på de tre kontraktene som de hadde med det konkursrammede firmaet Contexo.

Det gjelder prosjektene Skiftesvik-Marikoven på Askøy, Breivika-Svelgen og Åstranda i Hyen.

Les også

Skal sikre anleggsområdene

Seksjonsleder i Vestland fylkeskommune, Gunhild Vangsnes, sier at nå starter arbeidet med å sikre anleggene fram til oppstart på ny kontrakt.

– Det er viktig for oss å sikre at det som allerede er utført på anleggene ikke blir ødelagt, eller at halvferdig arbeid utgjør en fare for trafikanter, sier Vangsnes.

Skredsikringsprosjektet i Åstranda er inne i en kritisk fase, og det er viktig at arbeidet med skredvollene blir ferdig før snøen og vinteren kommer.

– Det er bare to-tre ukers arbeid igjen, og vi må få på plass en entreprenør som kan fullføre arbeidet raskt. Vi henter derfor inn pris direkte fra flere aktuelle entreprenører på ferdigstilling av skredvollene.

Prosjektene i Svelgen og Askøy er av større omfang, og er bare kommet halvveis. Det resterende arbeidet på disse prosjektene må derfor gjennom en ordinær tilbudskonkurranse.

Les også

Oppstart første halvdel av 2021

Byggingen av gang- og sykkelvei i Svelgen blir lyst ut på nytt rett over nyttår, og om alt går som planlagt blir det oppstart i februar/mars 2021.

Prosjektet på Askøy vil også bli lyst ut på nyåret, med oppstart nærmere sommeren. Dette skal sikre fullføring av hele prosjektet, også Kvitaneset, den delen som ble tatt ut av prosjektet tidligere i år.

– Det er stor interesse for å fullføre arbeidet på disse anleggene, sier Vangsnes, som oppfordrer entreprenørene til å levere tilbud på de jobbene som nå blir lyst ut.

Les også

Forsiden akkurat nå