TUNNELER

Verdens første rullende ultralydskanner forenkler inspeksjon av bruer og tunneler

Det er det norske selskapet Elop AS som nå starter kommersielt salg av verdens første rullende ultralydskanner.

Betong er verdens mest anvendte byggemateriale, men etterslepet av vedlikehold er stort.
Betong er verdens mest anvendte byggemateriale, men etterslepet av vedlikehold er stort. www.gudim.no
8. des. 2020 - 09:27

Siden 2013 har Elop utviklet og patentert en ultralyd-basert teknologi for inspeksjon og kartlegging av kritisk infrastruktur.

– Den rullende ultralydskanneren, som vi har kalt «Elop Insight», muliggjør en unik og effektiv måte å skanne store betongkonstruksjoner som bruer, bygninger, demninger og tunneler. Teknologien kan bidra til å endre hvordan infrastruktureiere kan holde betongkonstruksjoner trygge, bærekraftige og økonomisk levedyktige, sier Kjersti Kanne, administrerende direktør i Elop.

Les også

Skjermbasert 3D-visualisering av betongstrukturen gir en sanntidstolkning av betongens indre tilstand.

Inspiserer store overflateområder

Den rullende «Elop Insight» ultralydskanneren gjør infrastruktureiere raskt i stand til å identifisere problemer som må utbedres.

Skanneren er utviklet for å  inspisere og vurdere store overflateområder. Skjermbasert 3D-visualisering av betongstrukturen gir en sanntidstolkning av betongens indre tilstand, inkludert defekter som sprekkdannelser, luftlommer, hulrom, delaminering og armeringsjern.

– Ultralydskanneren vår samler inn data og visualiserer den i sanntid. Dette gjør bruker eller infrastruktureier i stand til å foreta mer velinformerte valg og prioriteringer for optimalisert og smartere vedlikehold, samtidig som det bidrar til å gjøre infrastrukturen tryggere, sier Kjersti Kanne. 

Stordatafordeler

Den største langsiktige verdien ligger imidlertid i datafangsten som muliggjør overvåkning av kritisk infrastruktur. Sistnevnte er en katalysator for å konvertere data til unik innsikt som muliggjør sterkt forbedret infrastrukturforvaltning inkludert tryggere og grønnere konstruksjoner.

Gjennom å kombinere den unike informasjonen med skybaserte systemer kan Elop gi bygg- og anleggsbransjen og infrastruktureiere verden over tilgang til mer rikholdig og innsiktsfull data enn man tidligere har kunnet gjøre.

Norsk med globalt potensiale

Til å begynne med vil Elop satse på det nordiske og europeiske markedet med selskapets ultralydteknologi. Blant selskapene som allerede har uttrykt interesse i teknologien er inspeksjonsselskaper, entreprenører og rådgivende ingeniører.

– Vi kontaktes av selskaper fra hele verden som ser de store fordelene som teknologien vår gir. Av Covid-19 årsaker vil vi først prioritere potensielle kunder i Norge og Norden, men dette er en teknologi med globalt potensiale ettersom betong blir brukt som byggemateriale over hele verden, sier Kjersti Kanne.

Konstruksjoner som bruer, tunneler og store bygninger bygges ofte med armert betong som trenger regelmessig inspeksjon for å ivareta strukturell integritet og sikkerhet. Det iboende globale markedspotensialet innen forebyggende vedlikehold og tilstandsovervåkning skal ifølge Elop være på over 35 milliarder dollar årlig.

Til å begynne med vil Elop primært satse på det nordiske og europeiske markedet med selskapets ultralydteknologi.

 Planlegger mer

Elop planlegger derfor å utvikle et system for tilstandsovervåkning som gir kontinuerlig oversikt over infrastrukturens tilstand og helse.

– Ved å kombinere datakilder med kunstig intelligens kan vi over tid analysere og forutse når, hvor og hvordan vedlikehold av betonginfrastruktur er påkrevd. Dette kan gi årlige besparelser på flere milliarder dollar, samtidig som man forbedrer sikkerheten og reduserer klimaavtrykket til infrastruktur i betong, sier Kjersti Kanne.

Les også

.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.