Rekkverk langs E16 Kløfta-Nybakk på Romerike inngår i kontrakten.
Rekkverk langs E16 Kløfta-Nybakk på Romerike inngår i kontrakten. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Veisikring lavest i pris på rekkverkskontrakt i Oslo og Viken

Her skal det repareres, skiftes ut og settes opp rekkverk i inntil fire år. To entreprenører vil ha oppdraget. 

To firmaer hadde levert tilbud da fristen for kontrakten Rekkverkvedlikehold i Oslo og Viken, 2021-2022 (opsjon 2023-2024) gikk ut i går.

Og det var disse to:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Veisikring 59.824.601
Trygg Vei 64.868.709

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Dette kan bli en temmelig røslig rekkverkskontrakt for den som får oppdraget. Den varer gjennom 2021 og 2022, men det er altså opsjon på ytterligere to år.

Statens vegvesen skal her skifte ut rekkverk over lengre strekninger og sette opp en del nye rekkverk. Veiene er europa- og riksveier i Oslo og Viken.

Geografisk dekker kontrakten disse områdene:

  • Gamle Buskerud til og med Hønefoss
  • Gamle Akershus fram til Gjelleråsen, Gjerdrum og til grensen til Innlandet mot øst
  • Gamle Østfold fram til grensen til Sverige

Kontrakten gjelder altså fra kontraktsignering og ut 2022, med opsjon på for to års forlengelse.

Les også

Forsiden akkurat nå