E18 gjennom Holmestrand kommune inngår i området Vestfold nord. Nordre ende av Islandtunnelen kan skimtes i bakgrunnen. (Foto: Anders Haakonsen).
E18 gjennom Holmestrand kommune inngår i området Vestfold nord. Nordre ende av Islandtunnelen kan skimtes i bakgrunnen. (Foto: Anders Haakonsen).

Veidrift kan overta i Vestfold

Veidrift fra Ski har mulighet til å overta Mestas driftskontrakt for området Vestfold nord. Anbudet fra Veidrift er på 146,8 millioner kroner. Mesta ligger 3,2 millioner høyere.

  • Kontrakt

NCC og Veidekke har også gitt pris på oppdraget, men er trolig sjanseløse med anbud på henholdsvis 184 og 185,2 mill.

Mestas kontrakt for inneværende periode er på 253,9 mill., men det tallet er ikke sammenlignbart med de nye tallene. Den gjeldende kontrakten er for fem år, mens neste kontraktsperiode blir på tre år.

Årsaken til reduksjonen er Vegvesenet vil prøve ut åtte års varighet på noen driftskontrakter. For å få det til, endrer man varigheten på noen av de som lyses ut nå.

Området Vestfold nord omfatter kommunene Hof, Holmestrand, Lardal, Re, Sande, Svelvik og deler av Andebu, Horten, Larvik og Tønsberg.

I området er det 81,3 km riksveg, 452,5 km fylkesveg og 60,3 km gang/sykkelveg. E18 utgjør 71,4 km av riksvegstrekningen, 50,8 km er fire-feltsveg og 20,6 km er ramper.

Kontrakten begynner å gjelde fra 1. september i år. Vegvesenet har opsjon på to års forlengelse.

Forsiden akkurat nå