Veidekke vant ankesak

Veidekke tapte i tingretten, men vant ankesaken i Frostating lagmannsrett mot Haram kommune.

  • Nyheter

Saken gjelder en mangeårig tvist mellom Haram kommune og Veidekke om et prosjekt i Brattvåg sentrum på Sunnmøre. Prosjektet ble endret underveis, og Veidekke valgte å trekke seg ut.

Veidekke mente at de var påført et tap som en følge av endringene som ble gjort, og fremmet et krav om dekning av kostnader på 375.000 kroner samt utviklingshonorarer på to millioner kroner. Det siste kravet ble frafalt. Haram kommune gikk til motsøksmål med et krav på nær åtte millioner kroner.

I tingretten ble resultatet at Veidekke ble dømt til å betale Haram kommune 806.000 kroner. I ankesaken, der begge parter anket, hevet kommunen sitt krav til 1,4 millioner kroner, men Veidekke ble frifunnet. Haram kommune ble dømt til å betale alle saksomkostninger både fra tingrett og lagmannsrett med vel 151.000 kroner. (kh)

Forsiden akkurat nå