Oppgraderingen blir en omfattende jobb. Alt elektrisk utstyr i tunnelen skal skiftes ut. I nordgående løp skal en strekning på ca. 130 meter strosses ut for å bedre sikten. Mellom løpene skal det sprenges et tverrslag.
Oppgraderingen blir en omfattende jobb. Alt elektrisk utstyr i tunnelen skal skiftes ut. I nordgående løp skal en strekning på ca. 130 meter strosses ut for å bedre sikten. Mellom løpene skal det sprenges et tverrslag.

Veidekke skal rehabilitere Brynstunnelen

Brynstunnelen ble åpnet i 1970 og er en toløps tunnel på E6/Ring 3 ved Bryn i Oslo. Oppdraget innebærer full utskifting av veibane, sprengning for nytt vannbehandlingsanlegg, nytt tverrslag og siktutvidelse. Videre blir det full utskifting og oppgradering av elektro- og signalanlegget. Tunnelen vil også få ny vann- og frostsikring, og i tillegg skal det utføres arbeider i dagsonene nord og sør for tunnelen.

Arbeidene skal utføres med ett løp stengt av gangen, mens tunnelen holdes åpen for to-veis trafikk i motsatt løp. Stengningen vil medføre store trafikale utfordringer i området. Statens vegvesen har derfor lagt vekt på at arbeidene skal gjennomføres så raskt som mulig, og dette vil kunne medføre anleggsstøy utover normal arbeidstid.

Oppstart av byggearbeidene skjer i siste halvdel av februar 2016 med ferdigstillelse innen mai 2017. 

Forsiden akkurat nå