Denne delen av gata Grønlandsleiret er en av strekningene hvor det er planlagt nytt asfaltdekke i løpet av 2014. (Foto: Anders Haakonsen)
Denne delen av gata Grønlandsleiret er en av strekningene hvor det er planlagt nytt asfaltdekke i løpet av 2014. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde: )

Veidekke leder kampen om asfaltjobb i Oslo

Veidekke leder kampen om kontrakten på reasfaltering av kommunale gater og veger i Oslo. 33,137 millioner kroner er det laveste anbudet på. Det holder til en ledelse på 4,4 prosent.

Vaktmesterkompaniet holder andreplassen med et anbud på 34,608 mill. Nr. tre er Skanska med 35,777 mill. NCC Roads, som fikk kontrakten i fjor, er nå sist med et anbud på 37,265 mill.

Oppdraget består i reasfaltering av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier og parkeringsplasser, pluss nødvendige forarbeider i tilknytning til dette.

Jobben må være gjort innen utgangen av året, men det er også en del opsjonsarbeid som kan bli utsatt til neste år, hvis værforholdene tilsier det. Fristen for ferdigstillelse for dette arbeidet blir i så 15. juni.

Økonomien avgjør om opsjonen blir utløst. Alt tyder på at den vil bli det. Rundt 50 millioner kroner er stilt til disposisjon for asfaltering av kommunal gater og veger i år. Hvilke som vil bli tatt, avhenger av tilstanden i de gatene og vegene som er aktuelle.

- Vi har lagd en liste over aktuelle strekninger. De fleste av dem vil få nytt dekke, men vi lover ikke noe. Da kan det bli mange skuffete beboere, sier Stein H. Johansen, som er kontraktsansvarlig i Bymiljøeaten i Oslo kommune.

Forsiden akkurat nå