Huset til venstre må rives for å gi plass til gang/sykkelvegen. Det er ikke mange hus langs vegen, men den er en viktig skoleveg. (Foto: Google)
Huset til venstre må rives for å gi plass til gang/sykkelvegen. Det er ikke mange hus langs vegen, men den er en viktig skoleveg. (Foto: Google)

Veidekke lavest igjen

For andre dag på rad har Veidekke gitt det laveste anbudet på en gang/sykkelveg i Akershus. 29,4 millioner kroner vil Veidekke ha for jobben. Strekningen går langs fylkesveg 120 i Rælingen kommune.

8 entreprenører deltar i anbudskonkurransen. Huser Entreprenør fra Gjerdum ligger på andreplass med 31,5 mill. Nr. tre er Askim Entreprenør med 32,5 mill.

Den videre rekkefølgen er: Leif Grimsrud fra Halden (32,8 mill.), Consto fra Tromsø (33,1 mill.), Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord (33,9 mill.), Fossum Anlegg fra Spydeberg (34,9 mill.), Park & Anlegg fra Sarpsborg (37,3 mill.) og Peab (37,7 mill.).

Strekningen er 1 200 meter lang og går mellom Nordby skole og krysset mellom fylkesveg 120 og Nordbyvegen. Det er lite randbebyggelse her, men vegen er en viktig skoleveg for mange. Gang/sykkelvegen skal ligge på vestsiden av kjørebanen.

Store fyllinger og vanskelig grunn er årsaken til de relativt høye prisene.

I oppdraget inngår riving av et par bygninger, legging av ny kommunal vannledning på hele strekningen, og arbeid i forbindelse med flytting av en høyspentledning som står i vegen for traséen til gang/sykkelvegen.

Anlegget må være klar til bruk innen 1. desember neste år. Prosjekteringen er utført av Norconsult i samarbeid med Statens vegvesen.

Forsiden akkurat nå