Vegvesenet vil kjøpe IR-skanning for inntil 9,3 mill i 2022
(Foto: Bjørn Holshagen, Veiteknisk Institutt)

Vegvesenet vil kjøpe IR-skanning for inntil 9,3 mill i 2022

Oppdrag: 20 statlige asfaltkontrakter skal IR-skannes i 2022.

** I første versjon av denne artikkelen var anslått kontraktsverdi oppgitt til 93 millioner kroner. Det er feil. Utlysingen i Doffin inneholdt riktignok tallet 93 millioner, men det korrekte tallet er 9,3 millioner kroner. **

Statens Vegvesen vil ha tilbud på IR-skanning (infrarød skanning) for asfaltarbeidene på 20 asfaltkontrakter i 2022.Hensikten med varmemålingene er å registrere temperaturvariasjoner i dekkeoverflaten umiddelbart etter utlegging. Varmemålingene skal utføres med infrarødt termografisk måleutstyr.

Anslått totalverdi for denne kontrakten: 9,3 millioner kroner.

Total kjørefeltlengde for den nye asfalten i alle disse kontrakten er beregnet til vel 864 kilometer, og det er snakk om et areal på 3,28 millioner m2.

Byggherren angir at leveransen omfatter måling, datainnsamling, datalagring og bearbeiding, beregning av risikoareal, beregning av eventuelt bonus/trekk, kommunikasjon med byggherre/entreprenør og rapport pr. kontraktspunkt.

Frist for å gi tilbud på dette oppdraget er 8. april.

Les også

Forsiden akkurat nå