En del av Vegvesenets utsatte og budsjettoverskridende Autosys-prosjekt berømmes for effektiv ressursbruk i staten. Juryen ba aldri om en oversikt over kostnadene.
En del av Vegvesenets utsatte og budsjettoverskridende Autosys-prosjekt berømmes for effektiv ressursbruk i staten. Juryen ba aldri om en oversikt over kostnadene. (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Vegvesenet vant effektiviseringspris for del av skandalepreget IT-prosjekt

Autosys kostet over to milliarder å utvikle - tre ganger mer enn opprinnelig anslått. Men juryen bak effektiviseringsprisen spurte aldri om utgiftene til IT-prosjektet.

Et av Norges største og mest skandalepregede IT-prosjekter begynner å høste frukter.

I forrige uke ble Statens vegvesen tildelt Bedre stat-prisen 2020 for selvbetjeningsløsningen enklere kjøp og salg av kjøretøy.

Løsningen skal gjøre det mulig å gjøre sømløse transaksjoner mellom kjøretøyforhandlere, trafikkstasjonen og privatmarkedet.

Løsningen er et initiativ fra 2015, og er en del av et av Norges største IT-prosjekter, Vegvesenets skandalepregede Autosys-prosjekt.

Kostbar vei til kostnadskutt

Erik Johannessen har vært prosjektleder for Autosys kjøretøy siden 2014.
Erik Johannessen har vært prosjektleder for Autosys kjøretøy siden 2014. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Besparelsene løsningen har blitt prisbelønnet for, er knyttet til mange nytteområder som alle er basert på den plattformen som er utviklet gjennom Vegvesenets Autosys-prosjekt, opplyser Vegvesenet.

Autosys

  • Autosys skulle erstatte Vegvesenets gamle motorvognregister fra 1981. Prosjektet har siden oppstarten vært lagt på is, utsatt, restrukturert og restartet flere ganger. I 2015 ble kortene igjen lagt på nytt, med ny ledelse, ny leverandør (Accenture) og ny kostnadsplan.
  • Siden da har Autosys gått som planlagt, ifølge prosjektleder Erik Johannessen. Han er den 10. prosjektlederen for Autosys siden 2003, og har styrt skuta siden 2014.
  • Det 40 år gamle motorvognregisteret til Vegvesenet skal skrus av i mars i år. Da er den nye løsningen helt frigjort fra de gamle. Vegvesenet vil fortsette å legge på mer funksjonalitet frem til 2021.

Kilde: Statens vegvesen

– Inntekter på dette nivået hadde ikke vært mulig uten de funksjonene løsningen har i kraft av å være en integrert del av det store Autosys-prosjektet. Overgangen til blant annet elektronisk salgsmelding åpnet for nye muligheter for å spare store kostnader over tid, men mulighetene kunne ikke tas ut før vi hadde gjennomført Autosys kjøretøy, sier Autosys-prosjektleder Erik Johannessen.

Autosys-prosjektet strekker seg langt tilbake i tid og har langt høyere kostnader. I 2008 ble Autosys beregnet til å koste 700 millioner kroner, men kostnadene ble i et styringsdokument fra 2015 beregnet på nytt til 2 milliarder kroner (se faktaboks).

Juryen: – Kostnader ikke utslagsgivende

Direktør Hilde Singsaas i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) delte ut prisen på den årlige styringskonferansen i Oslo 22. januar.

Fra venstre: Direktør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer og juryleder Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).
Fra venstre: Direktør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer og juryleder Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Foto: Foto: DFØ/Sturlason

– Statens vegvesen har spart både innbyggere og forvaltningen for tid og penger ved å gjøre kjøp og salg av bil til en heldigital og sømløs tjeneste for befolkningen. Jeg gratulerer Statens vegvesen med en velfortjent pris, sier Hilde Singsaas i en uttalelse.

På spørsmål om hvor viktig investeringskostnader har vært for utvelgelsen av prisvinner, svarer Singsaas:

Bedre stat-prisen

  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) kårer hvert år en statlig virksomhet eller et tiltak som har utmerket seg innen god styring og effektiv ressursbruk i staten. Målet med Bedre stat-prisen er å løfte fram gode eksempler, inspirere og dele erfaringer.
  • Juryen består av DFØs direktør Hilde Singsaas, leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, leder av Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen og professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Kilde: DFØ

– I valg av vinner har vi lagt vekt på at tiltaket har gitt effekt i virksomheten i form av en varig besparelse på 50 årsverk. Samtidig har kvaliteten på tjenesten blitt betydelig styrket, ved at både innbyggerne og bilforhandlere har fått en enklere og tidsbesparende løsning. Tjenesten er også utformet i tett dialog med brukerne. Den isolerte investeringskostnaden har ikke vært utslagsgivende for juryens valg.

Ifølge seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen oppgav de aldri kostnadene ved utvikling til DFØ i anledning prisen, da dette ikke ble etterspurt.

Misvisende gevinster

Juryen skriver i sin begrunnelse at tiltaket er enkelt og godt med tydelige gevinster for brukere, virksomhet og samfunn.

«Et konservativt anslag på prissatte gevinster er 373 millioner kroner hvert år», skriver DFØ i en pressemelding.

Denne beregningen inkluderer imidlertid kun investeringene på cirka 25-30 millioner kroner, som ble gjort i 2015 da initiativet til løsningen først ble tatt. Disse er imidlertid bare en svært liten del av det totale kostnadsbildet, opplyser prosjektleder for Autosys Erik Johannessen på spørsmål fra digi.no.

For Autosys totalt sett har investeringskostnadene, inkludert drift, vedlikehold og videreutvikling, som kjent vært i milliardklassen og langt over opprinnelig budsjett, som gjorde at hele prosjektet ble stoppet i 2013 og reetablert i 2015.

Prosjektlederen understreker at selvbetjeningsløsninger i fremtiden vil redusere Vegvesenets ressursbruk betydelig, men mener at tallet fra juryens begrunnelse blir misvisende.

– I sitatet beskrives tallet som en gevinst. Det er det ikke, fordi det er beheftet kostnader til selve besparelsen som ikke er hensyntatt. Investeringene og drifts-, vedlikehold- og videreutviklingskostnader er ikke dekomponert ned til den enkelte nytteverdien. Derfor er det den samlede løsningen som må vurderes når nytte/gevinst skal beregnes og kommuniseres, sier Johannessen.

– Det er altså ikke denne løsningen alene som er opphav til besparelsene, det er helheten i Autosys kjøretøy-løsningen. Det er denne helheten som omfatter mye mer enn elektronisk salgsmelding som gir svært gode samfunnsøkonomiske nytteverdier, fastslår han.

– Hvor imponerende er egentlig besparelsene ved denne løsningen da?

– Da må du gjøre hele regnestykket og se det opp mot andre prosjekter. Jeg vet ikke om andre som har hatt en tilsvarende beviselig effekt, men det er vanskelig å svare på. Men vi har fått til en god løsning, og vi vet at vi vil spare store summer på sikt sammenlignet med om vi skulle beholdt den gamle løsningen, sier Johannessen.

Les også

Forsiden akkurat nå