Dette toplanskrysset på E6 ved Skedsmovollen på Romerike skal rustes opp.
Dette toplanskrysset på E6 ved Skedsmovollen på Romerike skal rustes opp. (Foto: Google Maps)

E6-prosjekt lyses ut

Vegvesenet skal ruste opp toplanskryss på E6

Blant annet skal av- og påkjøringsrampene utvides.

Vegvesenet planlegger nye tiltak på E6 på Romerike.

Denne kontrakten omfatter utvidelse av eksisterende av- og påkjøringsrampe ved E6 Skedsmovollen med cirka 1000 meter. Dessuten skal kjøremønsteret på fylkesvei 120 og riksvei 226 endres over en strekning på cirka 500 meter.

I tillegg skal belysningen langs strekningene strekningen legges om. Entreprenøren skal også legge om eksisterende høyspent-, lavspent- og signalkabler for Hafslund, Telenor Norge og Broadnet. Det skal også bygges nytt drens- og overvannsanlegg langs hele strekningen.

Prosjektet gjennomføres som modellbasert prosjekt.

Noe av det som skal gjøres:

  • Transport av sprengstein levert utenfra: 7000 m3
  • Masseflytting løsmasser: 8000 m3
  • Frostsikringslag: 16.000 m3
  • Forstreknings- og bærelag: 7000 m3
  • Asfalt i binde- og slitelag: 2.900 tonn

Vegvesenet avholder tilbudskonferanse i Lillestrøm 17. mars.

Frist for å gi tilbud er 2. april. 

Les også

 

Forsiden akkurat nå