Østre portal på Kongenestunnelen på E39. Herfra og østover skal arbeidene gjøres.
Østre portal på Kongenestunnelen på E39. Herfra og østover skal arbeidene gjøres. (Foto: Google Maps)

Vegvesenet skal ruste opp avkjørsler og stikkrenner på E39 langs Hornindalsvatnet

Det blir en rekke små tiltak mellom Kongenestunnelen og Kjøs.

Vegvesenet har lyst ut en kontrakt som kalles TS-tiltak E39 og rv. 15, altså trafikksikkerhetstiltak på og langs veien.

De berørte strekningene er Kongenestunnelen-Kjøs (langs Hornindalsvatnet) og Langesethøgda-Skogstjerna. Området er innerst i Nordfjord, på grensen til Møre og Romsdal.

Arbeidet går ut på å slakke ut en del avkjørsler, forlenge eksisterende stikkrenner og legge rist på oppmurte inntakskummer. På enkelte punkter skal det monteres nye kummer. I tillegg skal det fjernes skog langs riksvei 15 fra Stryn Mek. Verksted og vestover et stykke.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse 24. september på Kjøs, eller digitalt.

Kontraktsperioden varer til 15. januar 2021, og frist for å gi tilbud er 5. oktober.
 
 
 

Forsiden akkurat nå