En værstasjon i Borealisprosjektet på E8 i Skibotndalen. Bildet er fra 2017, da Gunn Sissel Dobakk (tv.) var Vegvesenets prosjektleder.
En værstasjon i Borealisprosjektet på E8 i Skibotndalen. Bildet er fra 2017, da Gunn Sissel Dobakk (tv.) var Vegvesenets prosjektleder. (Bilde: Statens vegvesen)

Vegvesenet skal kjøpe og drifte værstasjoner for drøye 30 mill 

Ny toårig rammeavtale: Vegvesenet trenger nye værstasjoner.

Statens vegvesen opplyser at etaten eier og drifter rundt 280 værstasjoner langs riksveinettet i Norge. Dessuten har fylkeskommunene omkring 120 værstasjoner langs sine veier.

Nå er Vegvesenet ute etter noen som kan skaffe nye værstasjoner og eventuelt vedlikeholde dem.

Som det heter i utlysingen: Stasjonsnettet er under stadig utvikling og det er et kontinuerlig behov for anskaffelse av nye værstasjoner og supplering/erstatning av enkeltsensorer.

Statens vegvesen vil nå sammen med fylkene og Nye Veier inngå en toårig rammeavtale med én leverandørom å kjøpe værstasjoner. I kontrakten ligger også en opsjon på en service- og vedlikeholdsavtale for disse værstasjonene. 

Anslått verdi for denne kontrakten er 32,25 millioner kroner.

Tilbudsfrist er 10. oktober.

Les også

Forsiden akkurat nå