Fylkesvei 509 Sømmebakken-Sola skole sto mer eller mindre ferdig i oktober 2018. Her har vi utsikt nordover mot Sola skole på den strekningen. Nå står neste parsell for tur.
Fylkesvei 509 Sømmebakken-Sola skole sto mer eller mindre ferdig i oktober 2018. Her har vi utsikt nordover mot Sola skole på den strekningen. Nå står neste parsell for tur. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Vegvesenet skal bygge mer firefeltsvei på Jæren

Pengene er nok på plass, for nå lyser etaten ut en ny kontrakt for riksvei 509.

Transportkorridor Vest heter det hele, og nå er det delprosjektet ved navn Rv.509 Sør-Tjora-Kontinentalvegen som lyses ut.

I beskrivelsen heter det slik: «Det skal bygges ny firefelts riksveg fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen i Sola kommune. Etappen er en del av prosjektet Transportkorridor Vest som strekker seg fra Sømmevågen til Sundekrossen. Fra Sømmevågen til Sola skole er ny firefelts riksveg allerede ferdigstilt.»

Riksvei 509 Transportkorridor Vest er av de prioriterte strekningene i årets Nasjonale transportplan.

Trafikken på Tanangervegen (riksvei 509) sør for Kontinentalvegen hadde en ÅDT på rundt 14.800 i 2019. Tungtrafikkandelen var på ti prosent.

Og dette er noe av det som skal bygges:

  • Tanangervegen (riksvei 509): 2,1 km firefeltsvei inkludert gang- og sykkelvei
  • Kontinentalvegen: 360 meter vei
  • Rundkjøring Tanangerveien
  • Rundkjøring Kontinentalvegen

I tillegg skal det bygges flere lokalveier samt gang og sykkelvei.

Det skal bygges tre brukonstruksjoner (Sør-Tjora, Kongshaug og Orshaug) samt tre større murer, i tillegg til en rekke mindre konstruksjoner. Tre eksisterende konstruksjoner skal rives.

Det skal også bli flere støyskjermer samt omlegging og nyanlegg for kabler og
ledninger. Blant annet følgende:

  • Omlegging av 50 kV regionalkabel for Lyse Elnett
  • Omlegging av hovedvannforsyning til Tananger inkludert nytt ventilkammer ved ny
    rundkjøring i Tanangerveien
  • Nytt ventilkammer for hovedvannledning ved Nordre Hogstadveg

Og dessuten mye omlegging av kommunale ledninger samt lavspent-, høyspent-, tele- og fiberkabler.

Kort sagt: Mye å forholde seg til.

Sluttdato er satt til 12. juli 2024.

Dette er en konkurranse med forhandlinger. Og: Byggherren forbeholder seg retten til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene, uten å gjennomføre forhandlinger.

Men planen er først og fremst å plukke ut tre leverandører som er kvalifisert, og deretter gjennomføre forhandlinger med dem.

Vegvesenet arrangerer en tilbudskonferanse den 21. desember, og den foregår enten i Sandnes eller digitalt. Fristen for å melde sin interesse for dette oppdraget er 17. januar.

Forsiden akkurat nå