Kartutsnittet viser noen av kommunene der oppdragene skal foregå.
Kartutsnittet viser noen av kommunene der oppdragene skal foregå. (Skjermbilde: Google Maps)

Samlekontrakt

Vegvesenet samler småjobber på fylkesveiene i Sunnhordland

Det kan bli oppdrag for både ett og to år framover hvis opsjonene slår inn.

Vegvesenet lyser nå ut en kontrakt de kaller «Mindre vegtiltak 2020 – Sunnhordland». Samlekontrakten inneholder små tiltak som vanligvis blir lyst ut hver for seg.

Kontrakten består av en del vanlige arbeider som skal gjennomføres i løpet av budsjettåret. Tiltakene er ofte ikke ferdig planlagt og finansiert før i mars måned i utførelsesåret.

Kontrakten inneholder blant annet mindre veilysarbeider, belyste gangfelt, fartshumper, mindre arbeider på veier og gang- og sykkelveier, kummer, asfaltering, veimerking, graving og mindre sprengningsarbeid, grøfter og ledninger samt forberedende arbeid og tilhørende oppmåling- og dokumentasjonsarbeid.

Tiltakene er ikke endelig bestemt ved kontraktsinngåelse. Arbeidet vil foregå i kommunene Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Samnanger, Fusa og Kvam.

Det er kun fylkesveger det er snakk om.

Noen eksempler på mengdene som skal håndteres:

Grunnarbeid og overvann:

 • Sprengningsarbeid: 2000 fm3
 • Jordmasser til fyllplass: 1000 m3
 • Myr og andre ubrukbare masser: 1000 m3
 • Sprengt stein fra skjæring til fylling: 2000 m3
 • Sprengt stein fra lager til fylling: 1500 m3
 • Åpne grøfter i løsmasse: 1500 m

Asfaltarbeid og vegfundamentering:

 • Forsterkningslag av knuste steinmaterial: 800 m3
 • Forkiling av forsterkningslag: 1400 m2
 • Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb): 1500 m2
 • Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb og Ab): 2000 m2

Veilysarbeid:

 • Kabelgrøfter for veilysanlegg: 2000 m
 • Veilyskabel i grøft: 2200 m
 • Veilysmaster med utligger 10-12 m: 40 stk
 • Nettstasjon, kiosker, skap: 3 stk

Miljøtiltak:

 • Leskur: 3 stk
 • Fartshumper av asfaltbetong (Agb 11): 3 stk
 • Kantstein av betong: 400 m
 • Rehabilitering av eksisterende kantstein ny på gammel: 1000 m
 • Enkelt rekkverk av stål på stålstolper: 800 m
 • Murer av naturstein: 250 m2
 • Fundament for skiltstolper, portaler og søyler; 20 stk
 • Veimerking med termoplast: 1 tonn

I utlysingen står det at arbeidet skal være ferdig i løpet av 2019, men i kontrakten ligger det opsjoner på 1 + 1 år. Blir opsjonene brukt, så blir det ferdigstilling i løpet av henholdsvis 2021 eller 2022.

Tilbudskonferanse holdes 6. november på Stord trafikkstasjon.

Frist for å gi tilbud: 22. november.

Forsiden akkurat nå