Bettina Sandvin er avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesen,
Bettina Sandvin er avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesen, (Foto: Statens vegvesen)

Korona-punktene merkes med gult i kontraktene

Vegvesenet har fått på plass koronapunkter i utbyggingskontraktene

Statens vegvesen legger opp til tettere dialog med entreprenørene i de nye koronatilpassede utbyggingskontraktene.

Koronasituasjonen har skapt stor usikkerhet i anleggsbransjen. Det er særlig store valuta og prissvingninger og bemanningssituasjonen som skaper utfordringer. Sist uke varslet Vegvesenet endringer i kontraktene med nye koronabestemmelser for å redusere denne usikkerheten. Nå er dette på plass.

Les også

Justerer konkurransegrunnlaget

– For å håndtere usikkerheten CoVid-19 forårsaker underveis i gjennomføringen, gjøres det endringer i konkurransegrunnlaget, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesen, utbygging i en pressemelding.

Hun mener det er avgjørende å ta hensyn til den usikre situasjonen og de anbefalinger og tiltak som til enhver tid foreligger knyttet til CoVid-19 når vegvesenet går ut med nye kontrakter.

– Vi forventer at entreprenørene tar hensyn til disse tiltakene når de leverer tilbud. Derfor er det viktig at entreprenørene har priset inn eventuelle konsekvenser av tiltak som er iverksatt på tilbudstidspunktet, eller tiltak som han vil innføre i løpet av kort tid, sier Sandvin.

Les også

Innfører «nullpunkt»

Vegvesenet vil så lenge koroanasmitten varer stille endrede krav til entreprenørens tilbud. Vegetaten forsøker gjennom kravene som stilles til tilbudet å definere et «nullpunkt» for å vurdere hvilke konsekvenser CoVid-19 kan gi i kontraktgjennomføringen.

– Det er viktig at leverandørene gjør seg flid i utarbeidelsen av dette tilbudet da det vil bidra til å redusere risikoen for konflikter på et senere tidspunkt, sier Sandvin.
For å få et best mulig omforent «nullpunkt» vil Vegvesenet i økende grad gjennomføre konkurranser med forhandling for å kunne snakke med tilbyderne om hvordan CiVid-19 påvirker tilbudet.

Les også

Tidsfrister og prissvingninger

Vegvesenet har også utarbeidet en egen koronabestemmelse til kontraktene. Denne beskriver hvordan partene kan regulere både tidsfrister og vederlag knyttet til store prissvingninger i materialkostnad.

– Vegvesenet og entreprenørene har et felles ansvar for å redusere negative konsekvenser for den annen part. Det er derfor svært viktig at partene holder hverandre daglig oppdatert i de perioder hvor korona påvirker kontraktgjennomføringen, sier Sandvin.

I tillegg gjøres noen mindre generelle tilpasninger, som for eksempel at vi som hovedregel vil utbetale forskudd; at møter gjennomføres digitalt, og at CoVid-19 skal være tema i alle møter, planer og rapporteringer.

– Vi beholder de aller fleste bestemmelsene i kontraktene våre som de er, men med noen små justeringer. I alle konkurransegrunnlag vil endringer som er gjort på grunn av CoVid-19 merkes med gule markeringer slik at det skal være enkelt for tilbyder å få oversikt over dette, sier Sandvin.

Les også

– Tar samfunnsansvar

Bygg og -anleggsbransjen sysselsetter 300.000 årsverk. Samtidig er Vegvesenet Norges største byggherreorganisasjon.

– Det er viktig at vi tar vårt ansvar for å skape forutsigbarhet og mulighet for å håndtere usikkerhet i kontrakt.

Det pågår nå flere initiativer på tvers i bransjen for å se på muligheter for å lage felles kjøreregler. Det kan bli endringer i vår koronatilpassing fremover som følge av dette, sier Sandvin.

Les også

Forsiden akkurat nå