Brannvesenet i Tromsø mener tunnelene som gjennomhuller Tromsøya, ikke har god nok brannsikkerhet. Nå lyser Vegvesenet ut konkurranse om å utarbeide et sikkerhetskonsept for tunnelsystemet.
Brannvesenet i Tromsø mener tunnelene som gjennomhuller Tromsøya, ikke har god nok brannsikkerhet. Nå lyser Vegvesenet ut konkurranse om å utarbeide et sikkerhetskonsept for tunnelsystemet. (Foto: Google Maps)

Frykter brann i tunnelene gjennom Tromsøya

Vegvesenet og Brannvesenet krangler om sikkerheten i Tromsøs tunneler

Nå skal et sikkerhetskonsept avgjøre om tungtrafikken kan få komme tilbake til tunnelene i rushtiden.

Vegvesenet har lyst ut konsulentoppdraget med å lage et «sikkerhetskonsept» for alle tunnelene som gjennomhuller Tromsøya. Det vil si fylkesvei 862, som går som et delvis underjordisk ringveisystem på øya, armer fra kommunale underjordiske rundkjøringer, og de underjordiske parkeringshallene. Rundt 43.000 biler er inne i tunnelene hver dag. 3500 av dem er lastebiler, og en håndfull biler frakter hver dag farlig gods, som flybensin til Langnes lufthavn,eksplosiver eller gass.

Alle disse tunnelene henger sammen i et omfattende, labyrintaktig tunnelsystem som brannvesenet i Tromsø mener har for dårlig brannsikkerhet. Brannvesenet mener at både en risikoanalyse fra 2017 og en øvelse fra november 2018 viser at ventilasjonsanlegget i tunnelsystemet ikke vil klare å håndtere en lastebilbrann inne i tunnelene.

De har derfor fått med seg kommunepolitikerne i Tromsø på å stenge tunnelsystemet for tungtrafikk i rushtida, fra klokka syv til ni om morgenen, og fra tre til seks på ettermiddagen.

Les også

Skal skilte tunnelene

Brannvesenet vedtok allerede i januar i år en slik bruksnekt for tungtransporten, forteller NRK, som først omtalte saken. Men Vegvesenet fortsatte å slippe trafikken gjennom tunnelene som før, og klaget til Tromsø kommune fordi de mente brannvesenet ikke hadde myndighet til å bestemme bruksnekt.

Kommunepolitikerne i klageutvalget stilte seg imidlertid helt på brannvesenets side, og etter purring lover vegvesenet at skiltene som varsler om lastebilbegrensningene skal være på plass før jul.

Brannvesenet mener Vegvesenet har trenert påleggene om å stenge tunnelen for tungtrafikk, mens Vegvesenet skylder på uklart regelverk, og sier de hele tiden har jobbet for å finne løsninger.

Les også

Hvilke sikkerhetstiltak er det behov for?

Statens vegvesen sier til NRK at de ikke anser brannfaren i tunnelsystemet som større enn andre steder, men uenigheten med brannvesenet om dette, har nå altså ført til at Vegvesenet skal bestille et såkalt sikkerhetskonsept, som blant annet vil inkludere en vurdering av hvorvidt dagens sikkerhetstiltak i tunnelsystemet er bra nok til at trafikken kan gå uten begrensninger.

Konseptet skal også fastsette behovet for ytterligere sikkerhetstiltak, og hva som eventuelt trengs for å få til en godkjent sikkerhetsutrustning for tunnelsystemet i fremtiden.

Fristen for å levere tilbud på sikkerhetskonseptet er satt til 12. desember.

Les også

Forsiden akkurat nå