Fra reasfaltering på E6 Omkjøringsvegen i Trondheim for noen år siden.
Fra reasfaltering på E6 Omkjøringsvegen i Trondheim for noen år siden. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen/Knut Opeide)

Vegvesenet lyser ut tre asfaltkontrakter på riksveier i Midt-Norge - totalt 80 000 tonn

Statens vegvesen er nå ute med de tre store riksveikontraktene på asfalt i Trøndelag og Møre og Romsdal.

De tre kontraktene gjelder riks- og europaveiene i Trøndelag og Møre og Romsdal, og totalt er det snakk om 324 000 kvadratmeter med veier som skal nå nytt, svart dekke denne sesongen. Disse oppdragene omfatter vedlikeholdsasfaltering på de strekningene som trenger det mest, og oppdraget skjer i regi av divisjonen for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Her er litt fakta om de tre utlysingen: 

Nord-Trøndelag

Kontrakten omfatter ca. 130 000 kvadratmeter fresing og ca. 22 000 tonn produksjon og utlegging av asfalt.

Riksveger Sør i Trøndelag

Kontrakten omfatter ca. 44 000 kvadratmeter fresing og ca. 27 000 tonn produksjon og utlegging
av asfalt

Riksveger Møre og Romsdal

Kontrakten omfatter ca. 150 000 kvadratmeter fresing og ca. 31 000 tonn produksjon og utlegging av asfalt.

Tilbudsfrist for alle tre kontraktene er satt til 13. mars.

Forsiden akkurat nå