Kontrakten omfatter drift av riks- og fylkesveier i Buskerud og Vestfold.
Kontrakten omfatter drift av riks- og fylkesveier i Buskerud og Vestfold. (Illustrasjonsfoto: Micke Lundström)

Drift og vedlikehold av 455 kilometer vei

Vegvesenet lyser ut toårig driftskontrakt for fylkes- og riksveiene rundt Drammen

De mest trafikkerte strekningene har ÅDT på mer enn 55.000.

Driftskontrakt 0605 Drammen riks- og fylkesveg 2020-2022 dreier seg om drift og vedlikehold av både riksveier og fylkesveier med tilhørende sideanlegg i disse av dagens kommuner: Drammen, Svelvik, Røyken, Hurum og deler av Lier og Nedre Eiker kommuner. (Svelvik og Nedre Eiker blir fra årsskiftet med i nye Drammen kommune.)

Total veilengde: 455 kilometer, som er fordelt slik i dagens fylker:

  • Fylkesveier i Buskerud: 285 km
  • Fylkesveier i Vestfold: 24 km
  • Riksvei: 86 km

I tillegg kommer nesten 60 kilometer gang- og sykkelvei samt noen småparseller i Lier og Drammen kommuner.

ÅDT er på hele 55.600 på de mest trafikkerte strekningene.

Kontrakten varer i to år fra 1. september 2020, og byggherre har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Unntakene er blant annet veinettet i Svelvik kommune, som skal driftes fra 2021 til 2022. Det samme gjelder fylkesveiene i Vestfold.

Det blir tilbudskonferanse hos Vegvesenet i Drammen 15. januar.

Frist for å gi tilbud: 12. februar 2020.

Les også

 

Forsiden akkurat nå