PROSJEKTER

Vegvesenet klarer ikke å bruke opp bevilgningene i år: Ligger to milliarder kroner bak budsjett

– Vi er seks prosent under budsjett på investeringspostene. Det er alt for mye. Dette er penger som skulle vært i arbeid, sier vegdirektøren.

– Vi har tidligere i år vært for optimistiske i budsjettprognosene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
– Vi har tidligere i år vært for optimistiske i budsjettprognosene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
25. okt. 2021 - 09:28

– Vi ser fram til å igjen øke farten der den har vært redusert på grunn av smittevernrestriksjoner, skriver Statens vegvesen i rapporten for 2. tertial til samferdselsdepartementet.

Etter årets første åtte måneder har Vegvesenet er betydelig mindreforbruk på investeringspostene.

– Vi er seks prosent under budsjett på investeringspostene. Det er alt for mye. Dette er penger som skulle vært i arbeid, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en kommentar til Veier24.

– Vi har tidligere i år vært for optimistiske i budsjettprognosene. Vi har satt i verk en rekke tiltak for å få kontroll med fremdrift og forbruk, sier hun.

Vegdirektøren lister opp følgende forhold bak underforbruket:

  • Det ene er at større tunneloppgraderinger er utsatt for å få kontroll på kostnadene før arbeid igangsettes.
  • For det andre har vi ikke landet sluttoppgjøret på enkelte store prosjekter, og vi kan ikke legge til grunn av de blir utbetalt i 2021.
  • For en del prosjekter er Vegvesenet avhengige av tilslutning fra kommuner, fylkeskommuner og andre statelige aktører, og det er forsinkelser i framdrift og utbetalinger. Dette gjelder for eksempel flere større gang- og sykkelprosjekter i Bergen og på Nord-Jæren. Det er Bybanen som styrer framdriften, mens pengene er på Vegvesenets budsjett.

Prognosene viser et samlet mindreforbruk på om lag 2,0 milliarder kroner, eller 6,3 prosent av disponible midler. Størsteparten av mindreforbruket – om lag 1,6 milliarder – er på investeringspostene.

Kap. 1320 Statens vegvesen Til disp.
2021
Prognose
2021
Avvik mill. kr. Avvik %
01 Driftsutgifter 4 012,888 3 863 -150 -3,7
22 Drift og vedlikehold
av riksveier
8 196,372 8 196 - -
28 Trafikant- og
kjøretøytilsyn
2 278,400 2 167 -112 -4,9
29 OPS-prosjekter 892,503 791 -102 -11,4
30 Riksveiinvesteringer 13 170,019 9 11 846 -1 324 -10,1
31 Skredsikring
riksveier
1 084,785 951 -133 -12,3
36 E16 over Filefjell 41,981 43 1 1,4
72 Kjøp av riksveiferjetjenester 867,912 1 698 -170 -9,1
SUM statlige midler til
riksveiformål
31 544,860 29 555 -1 990 -6,3
Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.