Fra Vegvesenets arbeid med å sprenge fjellsida over E6 i Elstadkleiva i Ringebu i april i år.
Fra Vegvesenets arbeid med å sprenge fjellsida over E6 i Elstadkleiva i Ringebu i april i år. (Foto: Hans Skartlien, Statens vegvesen)

Vegvesenet vil ha erstatning etter sprengningsuhell ved E6

Vil ha 1,7 millioner kroner for de ekstra utgiftene.

Statens vegvesen fremmer krav om å få erstattet sine utgifter til opprydding, rassikring og håndtering av hendelsen etter at en sprenging i et privat fjellmassetak ved E6 i Ringebu i mars i år gikk galt, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Sprengingsarbeidet førte til skader på E6 og stor rasfare i fjellsida over veien.

Ifølge meldingen er det vanlig at Statens vegvesen krever erstatning for skader som blir påført veier eller veianlegg som etaten har ansvar får, når det er kjent hvem som har påført skaden. Dette gjelder uansett om skadevolderen er en bedrift eller en privatperson.

Statens vegvesen fremmer krav om vel 1,7 millioner kroner i erstatning, blant annet for utgifter til mannskap og maskiner som Vegvesenets entreprenør brukte til opprydding, sikring, trafikkdirigering og sprenging av løse steinblokker.

Erstatningskravet omfatter også omkostninger til eget personell som måtte jobbe med å håndtere situasjonen i Elstadkleiva, for eksempel geologer og byggeledere.

E6 var helt stengt i fire dager etter sprengingsuhellet i Gudbrandsdal Pukk, der firmaet E. Rolstad produserer steinmasser.

Fylkesvei 51 over Valdresflya, som i utgangspunktet var nattestengt, ble åpnet for trafikk hele døgnet for å fungere som omkjøringsvei. Ekstra utgifter i forbindelse med dette inngår også i erstatningskravet fra Statens vegvesen, heter det i meldingen.

Forsiden akkurat nå