Illustrasjonsbilde fra E6 Follotunnelen i 2009 da en trailer tok fyr og brant opp.
Illustrasjonsbilde fra E6 Follotunnelen i 2009 da en trailer tok fyr og brant opp. (Foto: Erlend Aas, NTB)

Kritikk fra Vegtilsynet:

Vegvesenet etterlever ikke tunnelforskriftens krav om øvelser

Statens vegvesen har et styringssystem som ikke i tilstrekkelig grad sikrer etterlevelse av tunnelsikkerhetsforskriftens krav til øvelsesfrekvens. Det sier Vegtilsynet i en fersk tilsynsrapport.

Denne gang har Vegtilsynet undersøkt hvorvidt tunnelsikkerhetsforskriftens krav til øvelsesfrekvens er operasjonalisert og beskrevet i Statens vegvesens styringssystem på en slik måte at det sikres at forskriften etterleves.

I rapporten vises det til at Statens vegvesen har gjort flere tiltak knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser i tunnel de senere årene. Men tilsynssaken har vist at det ikke er samsvar mellom de krav som stilles i tunnelsikkerhetsforskriften og Statens vegvesens interne krav.

Tallene over gjennomførte øvelser i 2022 og planlagte øvelser i 2024, både for øvelser i naturlig størrelse og for deløvelser, framstår som lave, konkluderer Vegtilsynet.

Dette er uavhengig av om de sammenliknes med krav i tunnelsikkerhetsforskriften eller tilsynsparts egen interne håndbok.

Vegtilsynet fant at Statens vegvesen har et styringssystem som ikke i tilstrekkelig grad sikrer etterlevelse av tunnelsikkerhetsforskriftens krav til øvelsesfrekvens.

Nå er Vegvesenet pålagt å komme med tilbakemelding på hvordan avviket vil bli håndtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring. På bakgrunn av denne tilbakemeldinger vil Vegtilsynet så vurdere videre oppfølging.

Les også

Forsiden akkurat nå