Det skal settes opp støyskjermer langs veg og jernbane.
Det skal settes opp støyskjermer langs veg og jernbane. (Kjell Wold/Statens vegvesen)

Vegvesenet bygger nesten 7 kilometer støyskjerming langs ny E134 mellom Damåsen og Saggrenda

Den nye vegen åpner om cirka halvannet år.

Mens støytiltakene på boliger ble fullført i fjor høst, pågår arbeidet med støyskjermer og støyvoller for fullt fram mot åpningen om vel halvannet år, melder Statens vegvesen i en pressemelding. 

En del er ferdig

I 2018 er det først og fremst de omfattende støyskjermene langs Gomsrudveien som skal settes opp. De lengste enkeltstrekkene med sammenhengende støyskjermer finner vi langs Gomsrudveien mellom Tislegård og Myntbrua.

Støyskjermene ved Gomsrud terrasse er på det nærmeste ferdig. Støyvoller langs Moane og i Saggrenda kommer etter hvert. Det samme gjelder for Sellikdalen, opplyser vegvesenet.

De neste sju kilometerne med støyskjerming dreier seg om 3,7 kilometer med støyvoller og 3 kilometer med støyskjermer. 

Mye sprengnigsarbeid

Etter gjennomslaget i Vollåstunnelen for noen uker siden, er det sprengt ut i alt seks tunnelløp på fire tunneler med nesten 8 kilometer veg. 

Dermed har arbeidene lengst vest på prosjektet gått inn i en mer intensiv fase.  

I området langs eksisterende E134 ved Koppervollane skal det sprenges ut mye fjell i en flere hundre meter lang skjæring der ny E134 skal kobles på eksisterende europaveg vestover mot Kobberbergelva bru, opplyser Vegvesenet. 

På grunn av sprenging og rydding i området, må eksisterende E134 stenges i kortere perioder. 

Trafikken dirigeres manuelt forbi stedet mens arbeidet pågår de nærmeste ukene.

Projektet E134 Damåsen-Saggrenda består av 13,2 kilometer veg, og har en totalkostnad på 4,20 milliarder kroner. Planlagt åpning er høsten 2019. 

 

E134 Damåsen-Saggrenda. Bilde: Statens vegvesen

Forsiden akkurat nå