Luftkvaliteten er for dårlig, slår Riksrevisjonen fast.  Foto: Jarle Skoglund
Luftkvaliteten er for dårlig, slår Riksrevisjonen fast. Foto: Jarle Skoglund

Vegvesenet brensekloss for bedre byluft

Statens vegvesen er en bremsekloss når kommunene prøver å iverksette tiltak for å forbedre byluften, mener Riksrevisjonen

  • Nyheter

Oslo (NTB-Bibiana Piene): Luftkvaliteten er for dårlig i mange norske kommuner, og både kommunale og sentrale myndigheter gjør for lite for å etterleve kravene til luftkvalitet. Det er alvorlig, mener Riksrevisjonen.

I en ny rapport fastslår Riksrevisjonen at i flere norske byer er nivåene av svevestøv og nitrogendioksid langt over det tillatte. Luftkvaliteten er for dårlig. 11 av 14 kommuner som overvåker svevestøvnivåene, er langt unna å nå det nasjonale målet, mens byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen gjentatte ganger har overskredet grenseverdien for nitrogendioksid.

 

Vegvesenet bremsekloss

I mange kommuner er kravet om å utrede tiltak ikke blitt fulgt opp, noe som er alvorlig, påpeker Foss.

Samtidig finnes det eksempler på at kommunene har unnlatt å ta i bruk virkemidler som de har hjemmel til å bruke når luftforurensingen når faretruende nivåer. I andre tilfeller har kommunene gitt pålegg om tiltak, som statlige etater har nektet å følge.

For eksempel ga Trondheim kommune Statens vegvesen pålegg om å vaske vegene oftere, noe vegvesenet avviste.

I Oslo lot et midlertidig forbud mot tungtransport og dieselbiler seg ikke gjennomføre på grunn av motstand fra vegvesenet.

– Riksrevisjonen mener at når kommunen er tildelt ansvaret som forurensingsmyndighet, bør statlige anleggseiere akseptere kommunens pålegg om tiltak, heter det i rapporten.

 

Uklare lover

Riksrevisjonen påpeker også at lovgivningen ofte er uklar, og at mål om luftkvalitet kan komme i konflikt med andre samfunnshensyn, som trafikksikkerhet og framkommelighet.

I tillegg er oppgaver og ansvar fordelt på ulike forvaltningsnivåer både sentralt og lokalt.

– Det kan gi en pulverisering av ansvar og manglende evne til å beslutte og iverksette tiltak, påpeker Foss.

Riksrevisjonen anbefaler derfor at målstrukturen forenkles.

Forsiden akkurat nå