TRAFIKK OG ITS

Vegtilsynet har avdekket nye grove sikkerhetsbrudd hos Statens vegvesen

Styringssystemet er ikke godt nok til å hindre at feilene gjentar seg, heter det i en ny rapport.

10. des. 2019 - 07:01

Vegtilsynet inspiserte fire arbeidsområder i juni og juli i år: E6 Helgeland nord og sør, E39 Bjørset-Skei og E134 Åmot-Seljord. Målet var å undersøke om Statens vegvesen ivaretar sikkerheten for trafikanter i arbeidsområdene sine.

Resultatet var nedslående: Tilsynet registrerte omfattende brudd på kravene til sikring. Det skjer til tross for flere tidligere tilsynssaker hvor det er avdekket mangler ved arbeidsvarslingen. Denne gang ville man også undersøke hvordan Statens vegvesen har fulgt opp tidligere tilsynsrapporter, og lært av dem.

Vegtilsynets rapport slår fast at Statens vegvesen ikke kan dokumentere at de har fulgt opp Vegtilsynets fire tidligere tilsyn av arbeidsvarsling systematisk og enhetlig i tråd med kravene til styringssystem. Disse tilsynene ble gjort mellom 2014 og 2017.

Vegtilsynets samlede vurdering er at Statens vegvesen ikke ivaretar trafikksikkerheten godt nok i de undersøkte arbeidsområdene, og at styringssystemet for hvordan eksterne tilsyn innen arbeidssikring følges opp ikke er godt nok til å sikre at avvik ikke gjentar seg.

Les også

Farlige rekkverk

E6 Helgeland nord og sør ble inspisert 19-21. juni, E39 Bjørset-Skei ble inspisert 26. juni og E134 Åmot-Seljord hadde besøk av Vegtilsynet 1. juli 2019. Under alle fire inspeksjoner ble det registrert flere påkjørselfarlige elementer i sikkerhetssonen, f.eks. et stort antall skiltstolper uten skilt og andre objekter i sikkerhetssonen blant annet store steiner som var benyttet som sikring i sikkerhetssonen.

Under inspeksjone ble det også registrert flere trafikkfarlige rekkverksavslutninger, et stort antall rekkverkselementer som ikke var tilstrekkelig forankret i hverandre, og flere tilfeller der rekkverksender ikke var tilstrekkelig forankret i underlaget.

Les også

Kan ikke dokumentere oppfølging

Statens vegvesen har etablert en ordning med sikkerhetsinspeksjoner i form av prosessen «Gjennomføring av TS-inspeksjoner under vegarbeid» og Håndbok V720 Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner, kapittel 5.2, Trafikksikkerhetsinspeksjon av arbeid på og ved vegDet var imidlertid gjennomført sikkerhetsinspeksjoner og skiltmyndighetskontroller bare på to av de fire prosjektene.

Men Vegtilsynets mener at ordningen Statens vegvesen har etablert ikke er god nok til å kunne garantere at den berørte veiinfrastrukturen har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, jf. Vegsikkerhetsforskriften, § 6.

I tillegg har de altså ikke klart å dokumentere at de har fulgt opp Vegtilsynets fire tidligere tilsyn.

Tilsynet konkluderer derfor med at Statens vegvesen ikke har et godt nok system for å vurdere årsaker til avvik som er avdekket i eksterne tilsyn, og for å vurdere om disse avvikene finnes eller kan tenkes å oppstå andre steder i organisasjonen.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.