Håpet er slett ikke ute, etter vegdirektørens besøk i Molde.
Håpet er slett ikke ute, etter vegdirektørens besøk i Molde.

Vegdirektøren vil godkjenne Nordøyvegen

Vegdirektoratet vil godkjenne de planlagte undersjøiske tunnelene på Fv 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal med en stigning på maksimalt 7 prosent.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen leverte selv den nødvendige avklaringen i et møte med plannemnda for samferdselsbygging i Møre og Romsdal.

 De to nordligste tunnelene i dette sambandet var prosjektert med en stigning på mellom 8 og 10 prosent. Det ville ikke Vegdirektoratet akseptere.

 De nye skissene som er levert for vegprosjektet, som skal gi øyene i Haram kommune og deler av Sandøy kommune fastlandssamband, vil gjøre tunnelene 270 meter lengre og foreløpig anslått 100 millioner kroner dyrere. Fylkestinget skal behandle de økte kostnadene på møtet i oktober.

 Nordøyvegen vil gi fastlandssamband til 2900 mennesker. I prosjektet er det fire fjordkryssinger. To fergesamband og et hurtigbåtsamband kan legges ned når fastlandssambandet er ferdig.

 Prosjektet er vedtatt med en total ramme på 3,2 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå