Vegdirektoratet har gitt klarsignal på fartsgrense 100 km/t, i stedet for 110 km/t, på strekningen E18 Arendal – Grimstad.
Vegdirektoratet har gitt klarsignal på fartsgrense 100 km/t, i stedet for 110 km/t, på strekningen E18 Arendal – Grimstad. (Foto: Morten Holm/NTB)

Vegdirektoratet godkjenner fartsgrense 100 km/t på E18 Arendal-Grimstad

Nye Veier har fått klarsignal på sin fravikssøknad på dimensjonerende hastighet på strekningen.

I brev av 19. september 2022 gir Vegdirektoratet positiv tilbake melding på en fravikssøknad fra Nye Veier om å planlegge ny E18 mellom Arendal og Grimstad med fartsgrense 100 km/t.

Vedlagt søknaden fra Nye Veier er en dimensjoneringstabell for 100 km/t, utarbeidet av Vegdirektoratet. Denne tabellen benyttes i flere tilsvarende prosjekt.

Da prosjektet ønsker å benytte fartsgrense 100 km/t, i stedet for 110 km/t, søkes
det fravik fra krav 3.70 i N100 som angir hvilken dimensjoneringstabell som skal anvendes. Vegdirektoratet godkjenner at veien kan planlegges for fartsgrense 100 km/t. Dimensjoneringstabell som er vedlagt søknaden skal da benyttes, heter det blant annet i brevet fra Vegdirektoratet.

Les også

Mangeårig planprosess

Veistykket det er snakk om, er det eneste på E18 som gjenstår å bygge ut til fire felt på strekningen Tvedestrand-Kristiansand. Planprosessen hos Nye Veier har så langt tatt flere år.

Problemet har vært å finne fram til en løsning som har en tilfredsstillende samfunnsøkonomisk nytteverdi og samtidig kan oppnå politisk aksept i de to aktuelle kommunene Arendal og Grimstad.

Bedrer økonomien i prosjektet

– Jeg er veldig tilfreds med at denne fravikssøknaden ble innvilget. Det bedrer økonomien i hele prosjektet. Og vi kan unngå å bruke de mest sårbare områdene i Fevikmarka til veitrase, sier Kjetil Glimsdal (KrF) - Grimstad kommune sin representant i underutvalget for ny E18 – til Grimstad Adressetidende.

Han peker nå på mulighetene for mer gjenbruk av dagens vei med tunnelen Grimstadporten, som har en for stor sving til å håndtere høyere hastigheter enn 100 km/t.

Les også

Forsiden akkurat nå