Vegarbeid for jernbanen i Hedmark

En vegjobb i Hedmark til bortimot 60 millioner kroner er utlyst med frist 15. august. Det er hverken Vegvesenet eller kommunen som ber om anbud. Byggherre er Bane NOR.

Den nye adkomstvegen til den framtidige Tangen stasjon går midt på bildet. Den møter fylkesveg 222 i rundkjøringen i høyre billedkant.
Den nye adkomstvegen til den framtidige Tangen stasjon går midt på bildet. Den møter fylkesveg 222 i rundkjøringen i høyre billedkant. Bilde: Bane NOR
10. juli 2017 - 19:28

Bane NOR er resultatet av en omorganisering av det som tidligere het Jernbaneverket. Det nye selskapet er byggherre for omlegging av Dovrebanen mellom Kleverud og Sørli i Stange kommune sør for Hamar.

Strekningen som er 15,8 km lang, får dobbeltspor. Den skal ligge vest for den nåværende traséen. På det meste blir avstanden over to km i luftlinje. Det betyr at det trengs tilførselsveger.

 

600 meter permanent veg

På fylkesveg 222 skal det etableres en rundkjøring. Fra den skal det anlegges 600 meter permanent veg med parallell gang/sykkelveg til den framtidige Tangen stasjon. Den erstatter nåværende stasjon med samme navn. Vegen skal brukes som adkomstveg til anlegget før den nye banen tas i bruk.

En 40 meter lang betongbru over en elv inngår i denne strekningen. Den skal bygges like ved rundkjøringen. For å sikre tilgang til den andre siden av elva så fort som mulig skal det anlegges en midlertidig adkomstveg over en kulvert. Denne vegen blir fjernet når brua er ferdig.

 

Norges lengste jernbanebru

Fra den nye Tangen stasjon skal det anlegges en 2,5 km lang adkomstveg til Tangenvika bru. Det blir Norges lengste jernbanebru med en lengde på 1 070 meter. Her blir det stor anleggstrafikk, så vegen får en bredde på hele 7 meter. Når banen er ferdig, blir den nedbygd til skogsbilveg.

Utbyggingen av dobbeltsporet vil føre til sterk trafikkøkning på fylkesveg 222, som går i bru over Vikselva. Brua mangler fortau og er et dårlig tilbud til myke trafikanter.

 

Fagverksbru for skolebarn

For at skolebarna skal slippe å bruke brua, blir det bygd en gangbru over elva mellom Tangen skole og en kommunal veg. Det blir en fagverksbru i tre med en lengde på 50 meter. Anlegg av tilstøtende veger inngår i entreprisen.

Riving av mellom 15 og 20 bygninger inngår også. Dessuten er det opsjon på etablering av kommunalt VA-anlegg langs de 600 metrene med permanent adkomstveg til framtidige Tangen stasjon fra fylkesveg 222.

Arbeidet må være fullført innn 1. desember 2018.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.