- Vi se behov for å ta en gjennomgang av det og se hva som kan gjøres for å forbedre det som eventuelt er blitt svekket som følge av mulig oppsplitting av enkelte fylker, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
- Vi se behov for å ta en gjennomgang av det og se hva som kan gjøres for å forbedre det som eventuelt er blitt svekket som følge av mulig oppsplitting av enkelte fylker, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Varsler gjennomgang av ansvarsforholdet til veier mellom fylkene og Staten

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård varslet gjennomgang av organiseringen av veier, blant annet som konsekvens av en oppsplitting til flere fylker.

I regjeringsplattformen sier Ap og Sp at de ønsker å utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres, blant annet med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.

Les også

På pressekonferansen i dag for presentasjonen av den såkalte gjennomføringsplanen til Statens vegvesen, som lister opp de største prosjektene som skal prioriteres av etaten de neste seks årene, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at oppgavedelingen på veisiden mellom Staten og fylkene, også vil bli gjennomgått når utredningen om organisering skal gjennomføres.

– Det er viktig å understreke at punktet om dette i Hurdalsplattformen ble utformet uavhengig av den regionrefomen som pågår. Men som følge av at Sams veiadministrasjon ikke lenger finnes, og at endringer i fylkesstrukturen kan bety at det blir flere som administrarer det norske veinettet, er dette noe vi må ta med oss i den gjennomgangen vi skal ha. Men samtidig er det for tidlig å si noe om hva som kommer ut i andre enden, sa  Jon-Ivar Nygård.

Og la til: – Vi har ikke varslet at vi skal gjøre store endringer i ansvarsforholdet mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen, men ser behov for å ta en gjennomgang av det og se hva som kan gjøres for å forbedre det som eventuelt er blitt svekket som følge av mulig oppsplitting av enkelte fylker, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Les også

Forsiden akkurat nå