Oppstart for bygging av ny Varoddbru blir vinteren 2017, og brua skal stå ferdig innen våren 2020 (Bilde: Statens vegvesen/Rambøll)
Brua vil være av typen fritt frambyggbru og har en lengde på 654 meter. (Bilde: Statens vegvesen/Rambøll)
(Bilde: Statens vegvesen/Rambøll)
(Bilde: Statens vegvesen/Rambøll)

Varoddbrua går til Porr Norge

Dersom ingen klager, får Porr Norge kontrakten på byggingen av E18 Varoddbrua. Selskapet leverte det laveste tilbudet på ca. 542 millioner.

Statens vegvesen Region sør innstiller på at entreprenørselskapet PORR Norge Infrastructure tildeles kontrakt på bygging av E18 Varoddbrua. Selskapet leverte det laveste tilbudet på ca. 542 millioner. Totalt var det seks firma som leverte tilbud.


Oppstart vinter/vår 2017

Oppstart for bygging av ny Varoddbru blir vinteren 2017, og brua skal stå ferdig innen våren 2020. Brua vil være av typen fritt frambyggbru og har en lengde på 654 meter. Den skal erstatte den gamle Varoddbrua, som er en hengebru fra 1956. Når den nye brua står ferdig, vil det totalt være seks kjørefelt på E18 over Tofdalsfjorden i Kristiansand. I tillegg blir det gangog sykkelveg med ekspresstandard.

Prosjektet skal forbedre trafikkavviklingen på E18 for gjennomgangstrafikken og for
trafikken mellom Kristiansand sentrum og de østlige bydeler. Prosjektet skal gi hinderfri fremføring av kollektivtrafikken, og gang- sykkelvegen skal inngå i det gjennomgående gangsykkelvegsystemet i Kristiansand med ekspress-standard.


Stor trafikk på strekningen

Gjennomsnittlig trafikk på strekningen er ca. 50 000 kjøretøy i døgnet. Det er også en
betydelig sykkeltrafikk over Varoddbrua. Den nye brua skal bygges mellom de to
eksisterende bruene. Der er det lite plass, noe som gir mange utfordringer. Brua er en stor og komplisert konstruksjon, som er krevende å bygge. Gjennomføring av anlegget vil til tider medføre støy for omgivelsene.


Trafikkavvikling prioriteres

Det skal opprettholdes gang- sykkelveg gjennom anleggsområdet i byggeperioden. I hovedsak  skal det opprettholdes to kjørefelt i hver retning i byggeperioden, men det vil bli unntak fra dette.

Statens vegvesen ønsker at trafikkavviklingen og sikkerheten skal være god gjennom anleggsområdet, men de kan ikke gjennomføre et slikt stort prosjekt uten at det blir konsekvenser for trafikantene. Det vil bli redusert hastighet på strekningen. Både kjørefelt og gang- og sykkelveg vil bli noe smalere mens arbeidene pågår.

Kort sagt vil anleggsarbeidene gjøre at det på strekningen blir verre for trafikantene før det blir bedre. Om tre år får vi en veg og to bruer tilpasset trafikkmengden, og en gang- og sykkelveg med ekspress-standard, heter det i pressemeldingen fra Statens vegvesen.

Tilsammen seks tilbydere

Det var seks firma som leverte disse tilbudene 16. desember 2016:

  • PORR Norge Infrastructure Kr. 542 340 040
  • TOTO SPA Construzioni Kr. 543 347 597
  • Kruse Smith Entreprenør AS Kr. 546 316 999
  • Implenia Norge AS Kr. 554 329 708
  • Skanska Norge AS Kr. 628 943 589
  • Sichuan Road & Bridge Co. Kr. 714 039 902

 Innstillingen fra Statens vegvesen har en ankefrist på 10 dager fra kunngjøring.

Forsiden akkurat nå